Shop Doneer

De rijkwijdte van onze erfenis

Leestijd: 3 min.

In Romeinen 8:32 lezen we over de reikwijdte van onze erfenis in Christus: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Als we Christus ontvangen, dan geeft God ons vrijuit alle dingen. Sta daar eens bij stil: buiten Hem ontvangen we helemaal niets, maar in Hem alles! In dit vers ligt sterke nadruk op het bereik van onze erfenis en het feit dat de erfenis helemaal gratis is. Je kunt de erfenis onmogelijk verdienen. We ontvangen haar als een vrije gift, die alle dingen omvat. Als we Christus ontvangen, dan zijn we erfgenamen van de volledige erfenis – dus alles wat de Vader heeft, en alles wat de Vader en de Zoon hebben, is ook voor ons!

In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe probeert Paulus de gelovigen te laten zien hoe rijk ze wel niet zijn. Hij bestraft hen een beetje omdat ze doen alsof ze arm zijn en zich gemeen, kinderachtig en jaloers ten opzichte van elkaar gedragen. Paulus schrijft in feite: 'Jullie realiseren je niet wat je hebt.'

Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Of het nu gaat om Paulus, Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, tegenwoordige of toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. (1 Korinthe 3:21-23)

Wat een adembenemende stelling. Paulus zei eigenlijk: 'Alle dingen zijn van jullie. Houd dus op om kinderachtig te doen en je zo druk te maken. Hang je ziel en zaligheid niet op aan predikers. Stop ermee zo klein te denken. Alles is van jullie.' De gave van de erfenis wordt vrij aan ons gegeven; we kunnen haar niet verdienen. Maar het is belangrijk dat we de Heilige Geest vragen om ons geloof en begrip te vergroten. De Heilige Geest is de vertegenwoordiger, en tenzij Hij tot ons spreekt en ons in de waarheid leidt, bestaat die erfenis alleen maar in woorden, maar wordt ze geen realiteit. De Heilige Geest maakt Gods beloften een realiteit.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik Uw kind ben. Ik erken dat ik door het ontvangen van Christus een erfgenaam ben geworden van de volledige erfenis. Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Papa Vader. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.