Shop Doneer

De rol van de nederigheid

Leestijd: 2 min.
Ons vernederen is vooral heel belangrijk op het gebied van leiderschap. De belangrijkste kwalificatie voor leiderschap in de kerk van Jezus Christus is de bereidheid jezelf te vernederen. Mattheüs hoofdstuk 20 helpt ons dit te zien.
Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk (dat is een vrij eenvoudig verzoek). Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij (maar ze wisten niet wat ze zeiden). En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader.
En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen (Mattheüs 20:20-28).
De moeder van de zonen van Zebedeüs knielde neer, maar ze was niet erg nederig. Er zijn veel uiterlijke daden en houdingen die nederigheid kunnen suggereren, maar nederigheid is in de eerste plaats een innerlijke toestand; een hartsgesteldheid.
Jezus zegt dat de Zoon des Mensen kwam om te dienen, niet om gediend te worden. Opnieuw: de orde van het Koninkrijk is dat als we hoger willen, we lager moeten gaan. Hoe lager we gaan, hoe hoger we komen. En dit is niet een eenmalig iets, maar een doorgaand proces. We komen het Koninkrijk binnen door ons te vernederen, maar als we het Koninkrijk eenmaal binnengekomen zijn, moeten we steeds weer lager, als we promotie willen. We worden 'aller dienaars'.
Deze regel is van toepassing zolang ons leven als christen duurt. Ik betwijfel of iemand werkelijk een zegen kan zijn, als hij niet bereid is zich te vernederen. Zo lang we weigeren ons te vernederen, staat onze trots de zegen die God ons wil doen zijn, in de weg.

Heer Jezus, dank U wel voor het eeuwige voorbeeld dat U voorleefde, van nederigheid en dienstbaarheid om de wil van Uw Vader te doen. Help mij Heer, om net als U voortdurend Zijn wil te kennen en uit te voeren. Maak mij net als Paulus een 'dienaar voor allen', om zo Uw naam te verheerlijken. Amen.