Shop Doneer

De schande niet achtende

Leestijd: 3 min.

We komen nu bij twee aspecten van de omwisseling die voorzien in emotionele genezing voor de wonden van schaamte en afwijzing. We hebben het Bijbelvers al meerdere malen gelezen: Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jesaja 53:5). Dit geldt voor ons lichaam, maar ook voor ons gevoelsleven. Er zijn verschillende soorten emotionele verwonding, maar voor allemaal is aan het kruis genezing bewerkt. Schaamte en afwijzing zijn twee van de meest voorkomende en meest diepe emotionele wonden waar de mensheid mee te maken heeft.

Vandaag kijken we eerst naar schaamte. Wat is het tegenovergestelde van schaamte? Ik zeg: heerlijkheid! Vanuit de Bijbel zal ik je dit laten zien. Jezus onderging de verwonding van schaamte (ook wel 'schande') op de meest intense manier, toen Hij aan het kruis hing. Hij deed dit zodat wij ervan genezen konden worden. Jezus droeg onze schande, zodat wij konden delen in Zijn heerlijkheid! In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de schande van de kruisiging en naar een aantal hedendaagse oorzaken van schaamte. Vervolgens zullen we zien hoe genezing te vinden is. Het grootste voorrecht in mijn bediening vind ik dat ik mensen zie genezen van de wonden van schaamte en afwijzing. Gods oplossing is niet zomaar een theorie of theologie; nee, ze werkt! Ik geloof dat als je het principe accepteert dat in genezing reeds is voorzien door het plaatsvervangend offer van Jezus, dan zul je zeker persoonlijk vinden. Vervolgens zul je merken dat je anderen begint te onderwijzen en helpen, zodat je ook anderen op dit vlak tot genezing mag brengen.

Uit vele jaren ervaring in pastoraat en bediening heb ik ontdekt dat schaamte een van de meest voorkomende emotionele problemen is onder Gods kinderen vandaag. Gelovigen zijn bovendien vaak beschaamd om aan anderen toe te geven dat ze met dit probleem worstelen. Op deze manier houdt schaamte mensen dus gevangen en geïsoleerd. Voor een Bijbels vertrekpunt lezen we Hebreeën 2:10:

Want het paste Hem [God de Vader], om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen [dat zijn jij en ik] tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid [dat is Jezus] door lijden zou heiligen.

God liet toe dat Jezus lijden onderging, zodat wij in Zijn volmaaktheid konden komen. Let op Gods doel daarmee: om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Als jij een kind van God bent, dan ben je bestemd voor heerlijkheid. Aan het kruis verdroeg Jezus jouw schaamte, zodat jij zou delen in Zijn glorie. In Hebreeën 12:2 komt ook het thema naar voren dat Christus onze schaamte droeg. Deze tekst spoort ons aan om...

... het oog gericht te houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Aan het kruis nam Jezus de schande, de schaamte, op zich - en dat is een schande die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Maar Hij liet zich er niet door afschrikken. Met Zijn gedachten gericht op de vreugde die voor Hem lag, was er niets dat Hem kon weerhouden om Zijn doel te bereiken. Weet je ook welke vreugde er voor Hem lag? ...Om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen! Om jou en mij, en miljoenen anderen zoals wij, tot heerlijkheid te brengen, droeg Hij de schande aan het kruis.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat ik door Uw offer aan het kruis niet meer hoef te worstelen met gevoelens van afwijzing en schaamte. Dank U dat niet mijn verleden mijn toekomst bepaalt, maar Uw verleden... Doordat U de schande niet achtte, maar mijn afwijzing en schaamte droeg aan het kruis, mag ik volop leven in Uw heerlijkheid! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.