Shop Doneer

Jezus kent onze waarde...

Leestijd: 2 min.
Thema: De schat in de akker
In Mattheüs 13:44 vinden we een gelijkenis van Jezus, over een schat die verborgen is in een akker. Een gelijkenis is een eenvoudig verhaal over herkenbare, aardse dingen. De onderwerpen in Jezus’ gelijkenissen waren altijd herkenbaar voor Zijn luisteraars. Maar het doel van de gelijkenis was dingen duidelijk te maken die onzichtbaar, abstract, onbekend, geestelijk zijn. Als een echte leraar nam Jezus met Zijn verhalen de luisteraars mee van het herkenbare naar het onbekende. Hij begon met dingen die vertrouwd waren, om de toehoorders vervolgens te leiden naar nieuwe begrippen waar ze niet mee bekend waren. Als we een gelijkenis lezen, moeten we ons altijd afvragen: Naar welke geestelijke zaken word ik verwezen door de materiële dingen in deze gelijkenis? We zullen eerst de gelijkenis lezen; daarna zal ik je mijn interpretatie geven.
Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
Dit stukje is eenvoudig. Wat zijn de geestelijke waarheden die dit eenvoudige verhaal onthult? Ik geef je mijn uitleg, die volgens mij overeenkomt met de principes van Gods Woord. Ik zeg overigens niet dat er geen andere interpretaties mogelijk zijn, maar dit is de mijne.
De man die de schat vond, is Jezus. De akker is de wereld. Dit lezen we ook in een andere bekende gelijkenis in Mattheüs 13:38: de akker is de wereld… de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk… Dit principe, dat de akker de wereld is, zien we steeds terugkeren in alle zeven gelijkenissen die we vinden in het evangelie van Mattheüs.
Op het moment dat de man de schat in de akker ontdekt, doet de man iets heel wijs. Hij vertelt het niet meteen aan iedereen, maar hij verbergt de schat. Hij begrijpt dat als mensen ontdekken dat er in die akker een schat ligt, er direct veel concurrentie komt. Dus hij verbergt de schat en besluit de hele akker te kopen. Houd daarbij in gedachten dat hij eigenlijk niet de hele akker wilde hebben. Al wat hij wilde, is de schat; daar had hij zijn zinnen op gezet. Maar hij is realistisch genoeg om te begrijpen dat hij de schat alleen kan bemachtigen door de volle prijs te betalen voor de hele akker.
Die prijs was voor de man heel hoog. Het kostte hem alles wat hij had. Maar hij deed het graag, want hij kende de waarde van de schat die hij krijgen zou.
Dank U, Heer, dat U als een kundige zakenman te werk gegaan bent om mij terug te krijgen in uw bezit, vanwege de ongekende waarde die U nota bene Zelf in mij heeft gelegd. Wilt U mij hiervan diep doordringen Heer. Het heeft U alles gekost om mij te redden uit de akker van deze wereld. Dank U voor die overvloedige genade! Amen.