Shop Doneer

De schoonheid van rechtvaardigheid

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 46

Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; myrrhe, aloë en kassia zijn al uw klederen; uit ivoren paleizen verheugt u snarenspel. (Psalm 45:8-9 NBG)
Dit zijn profetische woorden, waarmee de psalmist zich richt tot de Here Jezus. Ze beschrijven een beeld van Jezus – Zijn karakter, Zijn houding, en de reden waarom Jezus door God verheven werd.
Het is belangrijk om te begrijpen dat Jezus niet werd behandeld als een soort lievelingszoon. Hij werd niet bevoorrecht zonder dat Hij dat had verdiend, maar Hij had het zéker verdiend…
De reden hiervoor is Zijn houding in moreel opzicht. De psalmist zegt: ‘U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen’. De houding van Jezus ten aanzien van gerechtigheid en goddeloosheid was voor God de reden Jezus te bevoorrechten.
Merk op dat je in dit soort zaken geen neutrale houding kunt aannemen. Als je gerechtigheid lief hebt, dan haat je goddeloosheid. Een compromis of ‘middenweg’, waar velen in de wereld om ons heen voor denken te kiezen, bestaat niet…
Let ook op de schoonheid die gepaard gaat met gerechtigheid: de geur van mirre, aloë en kassia (dat is kaneel), en de klank van snarenspel vanuit ivoren paleizen. Dit is een prachtig beeld van gerechtigheid. Het laat zien dat zij die gerechtigheid liefhebben, door God verhoogd worden.


Hemelse Heer, deze dingen lezend, wil ik niets liever dan helemaal kiezen voor Uw weg van gerechtigheid in de kracht van Jezus Christus, die deze weg al voor mij is gegaan. Dank U wel voor de veelzijdige, lieflijke geur die Jezus in mijn leven legt door Zijn kracht en liefde, en die ik aan anderen door mag geven. Amen.