Shop Doneer

De Schrift kan niet gebroken worden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 16

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...
(2 Timotheüs 3:16)

De Schrift kan niet gebroken worden

Gisteren lazen we Johannes 10:34-35. Laten we nu kort opnieuw kijken naar deze woorden van Jezus in Johannes 10:35. Jezus plaatst hier niet alleen Zijn persoonlijke zegel van goedkeuring op de twee belangrijkste titels van de Bijbel - ‘het Woord van God’ en ‘de Schrift’. Hij plaatst ook heel duidelijk Zijn zegel van goedkeuring op de aanspraak van de Bijbel dat ze volkomen gezaghebbend is, want Hij zegt: ‘en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden…’
In deze paar woorden niet gebroken kan worden ligt de totale aanspraak op het hoogste en goddelijke gezag dat de Bijbel ooit toegekend kan worden. Vele dikke boeken vol strijdvragen kunnen voor of tegen de Bijbel geschreven worden, maar uiteindelijk heeft Jezus alles gezegd wat nodig is, in deze zes korte en eenvoudige woorden: de Schrift kan niet gebroken worden.
Als we de aanspraak van de Bijbel - geschreven te zijn door mensen die in ieder opzicht slechts instrumenten of kanalen van God waren, en dat iedere boodschap en openbaring erin van God zelf komt - de juiste waarde toekennen, dan blijft er geen logisch of redelijk argument over om het absolute gezag waarop de Bijbel aanspraak maakt, te verwerpen.
We leven in een tijd waarin de mens satellieten kan lanceren in de ruimte, om dan door middel van onzichtbare krachten, zoals radio, radar of elektronica, de koers van deze satellieten op duizenden en zelfs miljoenen kilometers afstand te bepalen, er communicatie mee te onderhouden en hun berichtgeving te ontvangen. Als de mens dergelijke resultaten kan bereiken, dan kan alleen blind vooroordeel - en wel van een hoogst onwetenschappelijk karakter - de mogelijkheid ontkennen dat God menselijke wezens kon scheppen met mentale en geestelijke vermogens, die zodanig waren dat Hij hen kon besturen en leiden, communicatie met hen onderhouden en antwoord van hen ontvangen. De Bijbel verklaart dat God dit in feite nu juist altijd heeft gedaan en nog steeds doet.
De ontdekkingen en uitvindingen van de moderne wetenschap, die de aanspraken van de Bijbel totaal niet in diskrediet brengen, maken het voor eerlijke mensen met een onbevooroordeelde houding gemakkelijker om een idee te krijgen van de relatie tussen God en mens, waardoor de Bijbel mogelijk is geworden.
Heer, hoewel de wereld om mij heen – en ook de wetenschap – U voor het grootste deel ontkent, ben ik U zo dankbaar dat U het verstand van mij en van vele miljoenen anderen, in deze tijd en in de voorbije eeuwen, zo verlicht heeft dat wij U door Uw heerlijke Woord persoonlijk mogen kennen. Duizendmaal dank daarvoor!