Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De slaap, een geschenk

Leestijd: 1 min.
Ik lag neer en sliep,
ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij.
Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk,
die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.
Psalm 3: 6-7
In vrede zal ik gaan liggen én inslapen,
want U alleen, Heer, doet mij veilig wonen.
Psalm 4: 9
De Heer geeft het zijn geliefden in de slaap.
Psalm 127: 2
Eén van de prachtige dingen die de Bijbel in deze Bijbelteksten openbaart, is dat slaap een geschenk is van God aan degenen die Hij liefheeft.
(Het is belangrijk te beseffen dat in de Hebreeuwse grondtekst staat bij Psalm 127:2: De Heer geeft zijn beminden de slaap. Er staat dus niet dat de Heer ons 'het' (b.v. een zegen, een openbaring, een cadeau...) geeft in de slaap; nee Hij geeft ons de slaap als een zegen.Red.)
Toen de psalmdichter David dit schreef, stond hij onder zware druk. Hij was omringd door vijanden, zijn leven werd bedreigd - hij spreekt over tienduizenden van volk, die zich rondom hem stellen - en toch kende hij onder deze omstandigheden de zegen van een ongestoorde, rustige slaap. Hij geeft daarvoor twee redenen: Want de HERE ondersteunt mij en want U alleen Heer, doet mij veilig wonen. Zijn veiligheid hing enkel en alleen af van de Heer - niet van omstandigheden of materiële voorzieningen, niet van broze menselijke beloften, maar van de eeuwige, onveranderlijke beloften in Gods Woord.
Iedere avond legde David zijn leven in de handen van God. In vertrouwen op Hem ging hij slapen. Hij wist dat zijn ziel bij God veilig was. Hij kon slapen en ontwaken zonder bezorgdheid of angst, en zonder gekweld te worden door slapeloosheid.
Vandaag de dag zijn er zeer veel mensen die deze heerlijke zekerheid niet kennen. Ze gaan benauwd, verslagen en angstig de nacht in, en zij nemen de zorgen en problemen van de dag met zich mee. Als jij één van deze mensen bent, leer dan van de psalmist deze heerlijke les: De Heer geeft Zijn beminden de slaap. Erken dat God jouw volmaakte bron van veiligheid en vrede is, en aanvaard dan in eenvoudig geloof zijn liefdesgeschenk: slaap.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, wat is het toch geweldig dat U mijn schuilplaats bent, en dat ik in de schaduw van de Almachtige God de nacht mag doorbrengen (zie ook Psalm 91). ik geloof dat U van mij houdt en dat U ook mij de zegen van slaap geeft, elke dag. Amen.