Shop Doneer

De sleutel voor vrede

Leestijd: 2 min.
Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
zij hebben geen steen waaraan men zich stoot.
(Psalm 119: 165)
De Bijbel belooft niet 'gewoon' vrede, maar diepe
vrede. Helaas is de rijkdom van onze taal zo achteruitgegaan, dat het vandaag moeilijk is de volle diepte te vatten van wat God ons hier aanbiedt. Vandaag de dag heeft de wereld maar een zeer beperkt begrip van wat vrede werkelijk inhoudt. Als twee landen elkaar niet actief bestrijden met wapens, dan noemen we dat vrede. Maar er kan evengoed nog sprake zijn van haat, angst, boosheid, wederzijdse beschuldiging, gescheld en geweld. Desondanks spreken we van vrede.
De Bijbel hanteert echter een veel hogere maatstaf. Het Hebreeuwse woord voor vrede is sjaloom. Dat houdt veel meer in dan de afwezigheid van strijd of oorlog. Het woord sjaloom is afgeleid van een woord dat 'compleetheid', 'volmaaktheid' of 'heelheid' betekent. Bijbelse vrede is dus volmaaktheid, compleetheid of heelheid... Het betekent dat er in ons leven niets ontbreekt. Iemand die dat soort vrede bezit, is een compleet mens met een rijk leven.
En dat is precies het soort leven dat God belooft aan mensen die Zijn wet liefhebben. Zijn wet heeft dezelfde draagwijdte als Zijn vrede; ook Gods wet omvat ieder terrein van het leven: geestelijk, emotioneel, lichamelijk en materieel. Als we elk van deze gebieden onder de autoriteit van Gods wet plaatsen, dan leven we in eenheid met het heelal om ons heen, want ook dat wordt geregeerd door dezelfde wet. Als we zo leven, dan kan niets ons doen struikelen. We zijn dan niet gauw beledigd of snel ontmoedigd.
Tegenstand en moeilijkheden brengen ons niet langer van ons stuk. Dat komt doordat de uitwerking van Gods wet in ons, sterker is dan iedere tegenstand die van buitenaf komt.
Wat een zegen is het, dat we die mate van harmonie en vrede binnen ons bereik hebben! Het enige wat we daarvoor hoeven doen, is dat we ons leven in lijn brengen en houden met Gods volmaakte wet, die ook nog eens binnen ons bereik is, doordat Jezus, de volmaakte Vervuller van Gods Wet, in ons woont!

Mijn antwoord in geloof:
Breng mijn hele leven onder het gezag van Uw wet, Heer. Uw wet is bestendig en rijk. Ze voorziet in alle houvast die ik in dit leven nodig heb. Laat Uw sjaloom, Uw vrede, in mij stromen en vanuit mijn leven naar de levens van vele anderen, zodat Uw sjaloom gaat regeren, overal waar ik kom. Amen.