Shop Doneer

De spiegel van Gods Woord

Leestijd: 2 min.

Een van de mooiste thema’s van de Bijbel is de Kerk – het voorwerp van Gods genegenheid, de toekomstige bruid van Zijn geliefde Zoon. Christus’ verlossende missie op aarde is een liefdesverhaal, dat zich afspeelt op het podium van tijd en eeuwigheid, en dat gevuld is met drama, bezieling, liefde, strijd en overwinning. Het is Gods bedoeling te voorzien in een perfecte partner voor Zijn Zoon, voor de eeuwigheid.

De Kerk is ook Gods verlossende kracht in deze wereld, Zijn vertegenwoordiger. Maar Zijn grote uitdaging zijn de mensen die samen de Kerk vormen. Hij moet ons, in onze ongetemde staat, omvormen tot de perfecte bruid voor Zijn enige Zoon.

De Bijbel vergelijkt Gods Woord met een spiegel die onze innerlijke geestelijke toestand openbaart, zodat we onszelf kunnen zien zoals God ons ziet: van begin tot eind – niet alleen zoals we nu zouden moeten zijn, maar ook zoals we eens zullen zijn.

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. (1 Samuel 16:7, NBV21)

Als we in deze spiegel kijken voordat we met God verzoend zijn door Jezus Christus, dan laat ze ons onze onreine, zondige staat zien. Maar nadat we eenmaal verzoend zijn met God en gereinigd zijn van onze zonden, toont ze ons wat we zijn geworden als Gods nieuwe schepping in Christus. Dan ervaren we op een persoonlijke manier deze Bijbelse waarheden:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthiërs 5:17)
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10)

In deze serie overdenkingen zullen we in de spiegel van Gods Woord kijken, zodat we kunnen leren wie we in Gods ogen zijn als volk dat Hij heeft samengeroepen. We zullen kijken naar de zeven beelden die de apostel Paulus schetst als beschrijving van Gods volk, in zijn brief aan de Efeziërs. Van daaruit zullen we de structuur, het leiderschap, de levensstijl en de toekomst van de Kerk onderzoeken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, doordring mij in mijn leven voortdurend van de nieuwe schepping die ik al ben in de Heer Jezus! Dank U wel voor die heerlijke waarheid, Heer. En voor zover ik hierin nog niet voldoe aan het beeld dat U van mij heeft, help mij Heer Jezus, met de veranderingen die ik in Uw kracht nog mag ondergaan! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.