Shop Doneer

De stilte van aanbidding

Leestijd: 2 min.

Een basishouding van aandacht, eerbied en ontspanning is dus nodig om Gods stem te horen. Daarbij wil ik opmerken dat er geen betere weg is om deze houding te vinden, dan aanbidding. Deze weg wordt prachtig verwoord in Psalm 95:6-7:

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding (opnieuw de nadruk op nederigheid), knielen voor de HEER, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. (NBV)

Ook dit bekende tekstgedeelte waarschuwt ons tegen het verharden van ons hart als we de stem van God willen verstaan. Hoe bereiden we ons hart voor? Zoals het in dit vers omschreven staat: door te aanbidden, ons neer te buigen en voor Hem te knielen. We openen ons hart voor Hem door Zijn grootheid, Zijn majesteit, Zijn soevereiniteit en wijsheid te erkennen. Onze God is een grote God en Hij verdient al ons respect en al onze eerbied.

Ten slotte, met een hart dat stil is geworden in Bijbelse aanbidding, staan we nog even stil bij het overweldigende voorrecht dat jij en ik bij God mogen horen - de Almachtige God, de Schepper en Bewaarder van het universum wil persoonlijk met ons spreken. Vandaag is overal om ons heen respect voor autoriteit aan het afnemen, maar God vraagt nog steeds ons respect, en als we tot Hem komen, moeten we dat doen met eerbied voor wie Hij is. Die eerbied uiten we door aanbidding, door ons te vernederen voor Hem. We knielen voor Hem en erkennen Zijn grootheid door ons hart voor Hem te openen. Dus als je van God wilt horen, benader Hem dan met een hart van aanbidding.

Gebed van de dag

Heer, help mij om iedere dag tijd te nemen om U te aanbidden. Ik besef dat dit een groot voorrecht is, en ook de weg om U te horen spreken in mijn leven. U bent de Almachtige, mijn Schepper, mijn Koning en de Herder van mijn ziel. Ik aanbid U Heer!

Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • We danken God voor de vele nieuwe contacten met voorgangers die willen beginnen Dereks boeken en DVD-boodschappen op regelmatige basis te gebruiken.
  • Bid dat de Heilige Geest de jonge mensen, die horen bij de jeugdgroepen waarmee DPM is verbonden, zal oproepen het Goede Nieuws te verspreiden onder hun vrienden.
  • Bid om groei van het werk in Zweden: het vertalen, drukken en verspreiden van Dereks boeken; bid dat lokale voorgangers Dereks onderwijs willen gaan gebruiken.
  • Bid dat de Sami bevolkingsgroep helpt met het verspreiden van de proclamatiekaarten die naar leiders en andere gelovigen zijn verstuurd.