Shop Doneer

De strijd om de belofte

Leestijd: 2 min.

Soms als ik genezingsdiensten leidde, liet ik de aanwezigen de bovenstaande belijdenis uitspreken, omdat dit hen hielp genezing te ontvangen. Als je bijvoorbeeld een probleem hebt met je nieren, dan zou je kunnen belijden: 'Jezus droeg mijn ongerechtigheid en mijn ziekten; door Zijn striemen ben ik genezen.' Als je daarna nog steeds last hebt van je nieren, wat doe je dan? Vasthouden aan je belijdenis. Maar wat als de last van je nieren aanhoudt? Houd je belijdenis vast zonder te wankelen. Dit is een strijd. Geloof maar dat ik uit ervaring weet dat de weg naar genezing een geweldige worsteling kan zijn.

De schrijver van de Hebreeënbrief zei tegen de Hebreeuwse christenen:

U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. (Hebreeën 12:4)

We zijn gewend aan het idee dat we strijden tegen de zonde, maar we vergeten vaak dat we ook een strijd te voeren hebben tegen ziekte. We moeten vechten. We zijn soldaten. We liggen niet op de grond zodat de duivel over ons heen kan lopen, want als we ons gemakkelijk overgeven en berusten, dan brengt dit geen eer aan God.

Voor wat betreft het onwankelbaar vasthouden aan onze belijdenis, moeten we ons overigens niet alleen richten op lichamelijke genezing - hoewel op dit gebied bijna alle mensen wel een nood hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld op financieel gebied? Voor mij is het vasthouden aan mijn belijdenis ook een manier om de schatten die God in Zijn voorraadkamer heeft liggen, aan te wenden voor mijn bediening. Op een dag heeft God me gezegd dat Hij volledig heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben voor de dingen die Hij ons vraagt te doen. Maar om die voorziening te ontvangen, moeten we geloven en belijden. Dat maak ik persoonlijk door 2 Korinthe 9:8 te belijden:

En God is bij machte elke vorm van ​genade​ overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U trouw bent en mij hoop geeft. Ik proclameer genezing en voorziening van God over mijn leven, door te geloven en te belijden. Ik zal mij onwankelbaar vasthouden aan mijn belijdenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.