Shop Doneer

De terugkomst van de Heer Jezus

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we nog eens naar de opwindende details van de gebeurtenis die Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4:16-18:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Deze gebeurtenis wordt meestal de opname genoemd. Het Hebreeuwse woord waar we het over hebben is ‘harpazo’, wat letterlijk grijpen, pakken, of omhoog trekken betekent. In bepaalde kringen heerst een zeker vooroordeel over de opname, omdat sommigen maar moeilijk kunnen geloven dat zoiets echt zal gebeuren. Maar ik persoonlijk geloof dat dit werkelijk gaat gebeuren.

De Heer Jezus komt terug in eigen persoon. We gaan kijken naar drie Bijbelgedeelten over dit onderwerp, die allemaal te maken hebben met 1 Thessalonicenzen 4.

Het eerste gedeelte staat in het evangelie van Johannes. Dit zijn woorden van Jezus zelf, op het moment dat Hij afscheid neemt van Zijn discipelen: En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben (Johannes 14:3). Dit is heldere taal. Zelfs een kind kan dit begrijpen: ‘Ik zal opnieuw komen’. Geloof je dat?

Het tweede gedeelte is het getuigenis van de engelen in het boek Handelingen. Jezus is net opgestegen in een wolk, en de apostelen staan daar. Terwijl ze daar staan met hun hoofden opgeheven verschijnen twee mannen in het wit aan hen. Het zijn engelen, en ze zeggen: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Handelingen 1:11)

Er staat: ‘deze Jezus’ (deze zelfde Jezus, KJV). Er wordt dus grote nadruk gelegd op het feit dat het de Heer Jezus in persoon zal zijn die terugkomt. En Hij komt terug op dezelfde manier waarop Hij is weggegaan. Twee kenmerken zijn daarover duidelijk: ten eerste, Hij ging in een wolk, Hij komt dus ook terug in een wolk. Ten tweede, hij ging vanaf de Olijfberg, Hij komt terug naar de Olijfberg. Dat is waar Zijn voeten de aarde zullen raken.

Voor het derde gedeelte gaan we terug naar 1 Thessalonicenzen: Want de Heere Zelf zal … neerdalen uit de hemel. (1 Thessalonicenzen 4:16)

Zie je het belang van deze drie gedeelten? Jezus zegt: ‘Ik’. De engelen zeggen: ‘Deze Jezus…’. Paulus zegt: ‘De Here zelf…’. De Bijbel is heel accuraat dat dit de persoonlijke terugkeer van de Zoon van God is in glorie en kracht. En wij mogen daar, nog levend of opgestaan uit de dood, bij aanwezig zijn!

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik zie reikhalzend uit naar Uw terugkeer. Wat een heerlijk vooruitzicht dat U persoonlijk terug zult keren, en wat een voorrecht dat U mij daarbij aanwezig wilt hebben. Dank U wel, dat U ons zo belangrijk vindt dat U dat moment met ons wilt delen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Blijf bidden voor de stafleden van alle DPM-kantoren wereldwijd, dat ze wandelen in Gods voorziening en bescherming en in goede gezondheid. Bid dat ze al Gods plannen voor de rest van dit jaar zullen uitvoeren.