Shop Doneer

De toetssteen van relaties

Leestijd: 1 min.
In de gebeurtenis in Antiochië, waarover we de afgelopen twee dagen lazen, zitten nog twee punten die belangrijk zijn om op te merken. Ten eerste, de bevestiging van Paulus en Barnabas kwam door medegelovigen met een bewezen integriteit en geestelijke volwassenheid. Dat is belangrijk. Het doet er wel degelijk toe door wie God tot ons spreekt. Als het een gelovige is van wie we weten dat hij of zij trouw, volwassen en integer is, dan zegt dat over het algemeen meer dan wanneer het komt van een instabiele of heel nieuwe gelovige, of iemand die niet echt een godvrezend leven leidt. Overigens wil ik hierbij ook opmerken dat God door jonge, nieuwe gelovigen soms juist ook heel rake dingen kan zeggen. De 'eerste liefde voor God' kan soms een bijzondere geestelijke gevoeligheid geven en bovendien kan het heel verfrissend werken dat nieuwe gelovigen nog niet beïnvloed zijn door 'kerkcultuur'. Ten tweede, echt geestelijke mensen gaan niet op eigen initiatief iets doen zonder rekening te houden met de visie van hun medegelovigen. Dat respecteer ik in het karakter van Paulus. Hij wist dat God hem had geroepen, maar hij ging niet zomaar op weg met de mededeling: ,,Nou jongens, de groeten, ik ga." Nee, hij wachtte op God, samen met zijn medegelovigen, totdat zijn roeping was bekrachtigd en bevestigd. Daarna ging hij op weg met hun ondersteuning en hun gebed. Ik wil benadrukken: zo zouden we allemaal te werk moeten gaan. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen mensen elkaar. (Spreuken 27:17) In deze Bijbeltekst zien we de grote waarde van menselijke relaties. Het is belangrijk om te zien dat ons vermogen om God te horen spreken door anderen heen, voor een groot deel afhangt van het soort relatie dat we met hen hebben. Met andere woorden, hoe beter onze relatie met anderen is, hoe beter we Gods stem door hen heen verstaan, of bevestiging ontvangen van wat God al tot ons persoonlijk heeft gesproken. Goede relaties zijn heel belangrijk in het verstaan van Gods stem.


Vader, wilt U mijn relaties zegenen en steeds mensen geven in mijn leven die namens U tot mij spreken. Help mij om ook op die manier uw stem te verstaan.