Shop Doneer

De tweede bevestiging: omstandigheden

Leestijd: 3 min.
De tweede bevestiging of we God hebben horen spreken, is die van de omstandigheden. Als voorbeeld neem ik de profeet Jeremia, die zich op een bepaald moment in de gevangenis bevond. De stad Jeruzalem werd belegerd. Jeremia had geprofeteerd dat de stad ingenomen zou worden, dat het land zou worden verwoest door het Babylonische leger en dat er totale vernietiging en wanhoop zou zijn. En toch, terwijl hij in de gevangenis zat en deze dingen had geprofeteerd, kreeg hij een verbazingwekkend woord van de Heer: Jeremia zei: De Heer richtte zich tot mij met de woorden: Chanamel, de zoon van je oom Sallum, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden. (Dat veld had uiteraard geen enkele normale waarde, omdat de grondprijzen in Israël op dat moment enorm waren gekelderd- er was immers geen enkele reden om een veld te kopen dat zou worden overlopen en verwoest door de Babyloniërs. Het was een verbazingwekkende geschiedenis. Jeremia gaat verder :)Het gebeurde zoals de Heer had gezegd. Mijn neef Chanamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij: Koop alsjeblieft mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser het recht van eerste koop, jij kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de Heer was en kocht de akker van mijn neef Chamamel uit Anatot. (Jeremia 32:6-9) ,,Ik wist dat dit een opdracht van de Heer was". De Heer had iets verbazends en erg onwaarschijnlijks tot hem gesproken en hoewel het niet in de Bijbel staat, stel ik me zo voor dat Jeremia er misschien niet zo zeker van was... maar hij bewaarde het in zijn, laten we zeggen, postbak van 'lopende zaken'. Maar toen, kort daarna, gebeurde er iets wat hem duidelijk maakte dat dit echt een woord van de Heer was. Zijn neef deed iets verbazingwekkends. Hij kwam naar hem toe in de gevangenis en vroeg hem om precies dat veld te kopen waar de Heer over had gesproken. Dat is nu precies wat ik noem een bevestiging door de omstandigheden. Misschien voel je je door de Heer geleid een bepaald huis te kopen in de streek waar je woont, maar het huis in kwestie staat niet eens te koop. Toch ga je naar het huis toe, belt aan en zegt tegen de vrouw die opendoet: ,,Mochten jullie dit huis ooit willen verkopen, dan heb ik interesse." De vrouw reageert verbaasd: ,,Dat is opmerkelijk; mijn man en ik hebben juist besloten het huis te verkopen, maar we hebben nog geen tijd gehad om het in de markt te zetten". Zoiets mag je zien als een woord van de Heer, want de omstandigheden bevestigen het woord dat je al van Hem ontvangen hebt. Of je bent een zakenman in een bepaalde stad met een fijn huis en een positie met invloed, en plotseling spreekt de Heer tot je om te verhuizen naar een andere stad. Je begrijpt er niets van en zegt: ,,Heer, ik begrijp dit niet, maar als het van U is, wilt U het me dan duidelijk maken?'' De volgende dag belt je baas en biedt je een overplaatsing aan naar de stad die de Heer al op je hart had gelegd. Wat zeg je daarvan? Net als Jeremia zul je zeggen: ,,Toen wist ik dat het een woord van de Heer was". Laten we ons voornemen vaker 'het avontuur aan te gaan met de Heer', Zijn leiding echt te zoeken en te luisteren naar Zijn stem. Vraag Hem vrijmoedig om bevestiging van hetgeen we als woord van Hem (menen te) ontvangen.


Heer, ik verlang ernaar om echt door U geleid te worden en te ervaren dat het bovennatuurlijke steeds 'natuurlijker' wordt in mijn leven. Maak me scherp om alles wat ik van U meen te ontvangen, te toetsen aan Uw Woord, en vervolgens met die 'bril' ook omstandigheden en situaties met vreugde te kunnen ontvangen als Uw leiding. Amen.