sluit
Shop Doneer

De tweede bevestiging: Omstandigheden

Leestijd: 4 min.

De tweede bevestiging of we God hebben horen spreken, is die van de omstandigheden. Als voorbeeld neem ik Jeremia die zich op een bepaald moment in de gevangenis bevond. De stad Jeruzalem werd belegerd. Jeremia had geprofeteerd dat de stad ingenomen zou worden, dat het land zou worden verwoest door het Babylonische leger en dat er totale vernietiging en wanhoop zou zijn. En toch, terwijl hij in de gevangenis zat en deze dingen had geprofeteerd, kreeg hij een verbazingwekkend woord van de Heer:

Jeremia​ zei: Het woord van de HEERE kwam tot mij: Zie, Hanameël, de zoon van uw oom Sallum zal naar u toe komen en zeggen: Koop voor uzelf mijn akker die in Anathoth is, want u hebt het recht van ​lossing​ om hem te kopen. Hanameël, de zoon van mijn oom, kwam, overeenkomstig het woord van de HEERE, naar mij toe op het binnenplein van de wacht. Hij zei tegen mij: Koop toch mijn akker die in Anathoth is, dat in het land van Benjamin is, want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van ​lossing. Koop hem voor uzelf! Toen wist ik dat dit het woord van de HEERE was. Dus kocht ik van Hanameël, de zoon van mijn oom, de akker die in Anathoth is. (Jeremia 32:6-9)

Toen wist ik dat dit het woord van de HEERE was. De Heer had iets verbazends en onwaarschijnlijks tot hem gesproken en hoewel het niet in de Bijbel staat, stel ik me zo voor dat Jeremia er niet zeker van was, maar hij bewaarde het in zijn, laten we zeggen, postvak van 'lopende zaken'. Maar toen, kort daarna, gebeurde er iets wat hem duidelijk maakte dat dit echt een woord van de Heer was. Zijn neef deed iets verbazends. Hij kwam naar hem toe in de gevangenis en vroeg hem om precies dat veld te kopen waar de Heer over had gesproken. Dat is nu precies wat ik noem een bevestiging door de omstandigheden.

Misschien voel je je door de Heer geleid een huis te kopen in het gebied waar je woont, maar het huis in kwestie staat niet eens te koop aangeboden. Toch ga je naar het huis toe, klopt aan de deur en je zegt tegen de vrouw die opendoet: ,,Mochten jullie ooit dit huis willen verkopen, dan heb ik interesse." De vrouw reageert verbaasd: ,,Dat is opmerkelijk; mijn echtgenoot en ik hebben juist besloten het huis te verkopen, maar we hebben nog geen tijd gehad om het in de markt te zetten". Zoiets mag je zien als een woord van de Heer, want de omstandigheden bevestigen het woord dat je gekregen hebt. Of je bent een zakenman in een bepaalde stad met een fijn huis en een positie met invloed, en plotseling spreekt de Heer tot je om te verhuizen naar een andere stad. Je begrijpt er niets van en zegt: ,,Heer, ik begrijp dit niet, maar als het van U is, wilt U het me dan duidelijk maken?'' De volgende dag belt je baas en biedt je een overplaatsing aan naar de stad die de Heer al op je hart had gelegd. Wat zeg je daarvan? Net als Jeremia zul je zeggen: Toen wist ik dat dit het woord van de HEERE was.

Laten we ons voornemen vaker 'het avontuur aan te gaan met de Heer', te luisteren naar Zijn stem en Hem vrijmoedig te vragen om bevestiging van hetgeen we als woord van Hem hebben ontvangen.

Gebed van de dag

Heer, ik verlang ernaar om echt door U geleid te worden en te ervaren dat het bovennatuurlijke steeds 'natuurlijker' wordt in mijn leven. Maak me scherp om alles wat ik van U meen te ontvangen, te toetsen aan Uw Woord, en vervolgens met die 'bril' ook omstandigheden en situaties met vreugde te kunnen ontvangen als Uw leiding. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

  • Bid dat Dereks onderwijs op TV en mobiele apparaten veel mensen bereikt en aanraakt.
  • Bid dat Dereks materiaal over Israël, dat door Hope, een medewerkster, is meegenomen voor 12 Lemba leiders in Venda, goed gebruikt zal worden. Het Lemba volk is gerelateerd aan de Joden in Zimbabwe en Ethiopië.

ZENDINGSVERSLAG ZUID AFRIKA

  • Veel bedieningen netwerken met ons om Dereks onderwijs te gebruiken en te delen, waaronder degenen die werken met misbruikte vrouwen en prostituees. We danken God voor deze goede relaties, want we zijn afhankelijk van hen voor het bezorgen van Dereks materiaal voor ons, terwijl zij op reis zijn voor hun werk. Wij kunnen het materiaal namelijk niet versturen, als gevolg van de hoge kosten en het risico van diefstal.
  • Een gepensioneerde voorganger heeft afgelopen november stadjes in de Kalahari woestijn bezocht, waar geen vaste voorganger is. Hij had een selectie Afrikaanse boeken van Derek meegenomen en achtergelaten bij de lokale leiders. Een vrouw aan wie hij de boeken gaf, werkt voor de regering, en gaat zendingswerk doen. Ze was zo blij met de boeken dat ze er zelfs ’s nachts in heeft gelezen!
  • Een voorganger was zo onder de indruk van wat zijn jonge mensen hadden geleerd door het onderwijs van Hope in Venda, uit Dereks Fundament van geloof door bijbelstudie en uit De Pijlers , dat hij haar vroeg ook onderwijs te komen geven in de dorpen in de provincie Limpopo.