Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Vaders creditcard

Leestijd: 4 min.

In 2 Korinthiërs 9:8 beschrijft Paulus de mate van Gods voorziening voor Zijn dienstknechten: En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Wat een geweldig Bijbelvers vind ik dit! In de oorspronkelijke Griekse tekst komt het woord 'alle(s)' vijf keer voor en het woord 'overvloedig' twee keer... Dat is de maat van Gods voorziening voor Zijn kinderen. Maar let op, we kunnen het alleen ontvangen door genade, niet door onze verdiensten of onze prestaties. We ontvangen Gods overvloed uitsluitend op basis van geloof in Jezus' offer aan het kruis. Als je een beetje op mij lijkt, dan heb je - net als veel andere kinderen van God - een behoorlijke strijd te voeren in je denken, om deze waarheid ook werkelijk te ontvangen. In het belangrijke Bijbelhoofdstuk over zegen of vloek, Deuteronomium 28, lezen we:

Al deze vervloekingen zullen over u komen,... omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent. …Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. (vers 45, 47-48)

Als we, door ongeloof of ongehoorzaamheid, God niet met vreugde en blijdschap dienen vanwege al onze overvloed, dan zegt God dat we vier dingen zullen gaan ervaren: honger, dorst, naaktheid en gebrek aan alles. Wat zijn deze vier dingen bij elkaar opgeteld? Precies, absolute armoede.

Graag wil ik een openbaring met je delen die ik jaren geleden ontving tijdens een bezoek aan Nieuw-Zeeland. De mensen die mij en Lydia, mijn eerste vrouw, hadden uitgenodigd, hadden ons nadrukkelijk gezegd dat ze al onze onkosten zouden vergoeden. Maar toen we arriveerden, bleek dat ze niet genoeg geld hadden om onze reiskosten te vergoeden. ,,U zult moeten preken voor een collecte'', was de boodschap. Terwijl ik sprak aan de hand van deze verzen over vloek en zegen, toonde de Heilige Geest me in gedachten een beeld van Jezus aan het kruis. Hij liet me zien dat de vloek van armoede letterlijk werd volbracht in Jezus. Hij had honger, Hij had immers 24 uur lang niets gegeten. Hij had dorst; één van de laatste kruiswoorden was: ,,Mij dorst...''. Hij was naakt, want ze hadden Hem al Zijn kleren afgenomen. En toen Hij stierf, bezat Hij helemaal niets meer. Hij werd nota bene begraven in een graf dat was geleend! Terwijl ik daar op het podium stond te prediken, kwam de waarheid levensgroot op me af, dat Jezus aan het kruis letterlijk de vloek van armoede volledig heeft gedragen. Niet dat Hij in het algemeen arm was. In de periode voordat Jezus aan het kruis ging, had Hij doorgaans niet veel contant geld op zak, maar Hij had altijd wat Hij nodig had. Iemand die vijfduizend mannen (plus hun vrouwen en kinderen) te eten kan geven, is beslist niet arm! Om het wat eigentijdser uit te drukken: Jezus had de Vaders creditcard op zak en die werd overal geaccepteerd! Het is misleidend om te beweren dat Jezus arm was voordat Hij aan het kruis ging. Maar op het kruis doorstónd Jezus niet alleen de vloek van armoede, Hij hief hem ook op! Nadat je hongerig, dorstig en naakt bent geweest en gebrek hebt gehad aan alles, kan je armoede niet erger meer worden. Niemand kan armer zijn dan dat!

Deze openbaring brak op de een of andere manier door bij de mensen in Nieuw-Zeeland. Er waren slechts drie- of vierhonderd mensen en ze waren niet rijker dan gewoon. Toch gaven ze zo overvloedig, dat alle onkosten voor Lydia en mij waren gedekt voor de resterende tijd van ons verblijf en bovendien voor onze heen- en terugreis. Zij hadden een openbaring gekregen dat Jezus aan het kruis de vloek van onze armoede doorstond, zodat wij gezegend zouden worden met Zijn overvloed.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, geeft U mij dat rotsvaste vertrouwen in Uw belofte van voorziening, zodat ik in alle opzichten genoegzaam voorzien, voldoende heb voor mezelf, maar bovendien meer nog, om vol vreugde te kunnen weggeven. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.