Shop Doneer

De vastgestelde tijd

Leestijd: 2 min.
Mijn dagen zijn als een wegglijdende schaduw
en ik verdor als gras.
Maar U, HEERE, blijft in eeuwigheid,
de gedachtenis aan U van geslacht tot geslacht.
U zult opstaan, U zult zich ontfermen over Sion,
want de tijd om haar genadig te zijn,
de vastgestelde tijd is gekomen.
wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd,
en Zijn heerlijkheid verschenen is...
(Psalm 102:12-14, 17)
In deze psalm ontmoeten we een diep ontmoedigde en eenzame man. Hij heeft het gevoel dat zijn leven vervaagt als een langgerekte schaduw; er rest hem nog maar zo weinig tijd. Hij zegt: ik verdor als gras. Ken je dat gevoel misschien van een bepaalde periode of ervaring uit je eigen leven? Kun je je hiermee identificeren? En hoe zou jij reageren?
De schrijver uit deze psalm reageerde op de goede manier. Hij vestigde zijn aandacht niet op zichzelf en op zijn eigen situatie. Nee, door geloof richtte hij zijn ogen op de Heer en op Zijn troon. Hij besefte: mijn omstandigheden mogen misschien veranderen, maar de Heer verandert niet! Hij zit altijd op Zijn troon en doet nooit troonsafstand. Wij vallen misschien van onze stoel door een bepaalde situatie of gebeurtenis in ons leven, maar God valt nooit van Zijn troon.
Door deze veranderde blik kwam er profetische openbaring: de Here heeft een tijdstip bepaald dat Hij zal opstaan en erbarmen zal hebben over Zijn volk. En Hij zal hen weer genadig zijn, valt te lezen in de psalm die David hier vanuit de diepe diepte van zijn eigen moeilijke situatie schrijft.
Het is de vastgestelde tijd voor Gods genade. Wist je dat het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met 'vastgestelde tijd' wordt gebruikt om de vastgestelde godsdienstige feesten aan te duiden, die de Heer de Joden heeft opgedragen te vieren, zoals het Pesach en het Loofhuttenfeest. Op dezelfde manier is er op Gods profetische kalender een bepaalde periode in de menselijke geschiedenis vastgesteld voor het herstel van Sion.
Vandaag hebben we het unieke voorrecht dat we in de 'welbestemde' of 'vastgestelde' tijd leven, die de psalmist hier voorzag. Zou onze reactie dan niet nog veel sterker moeten zijn dan de zijne? Laten we afzien van onze problemen en zorgen, en opzien naar de Heer die zit op Zijn troon en Zich niet van koers laat brengen door het woelen van de volken en door allerlei wereldse gebeurtenissen.
Laten we ons vooral realiseren dat Hij bezig is met de wederopbouw van Sion, en met de voorbereidingen van Zijn wederkomst in heerlijkheid.

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Heer, wat een voorrecht dat ik mag leven in deze tijd, waarin de vervulling van Uw vooraf vastgestelde plan met Israël zichtbaar - voor onze ogen - wordt vervuld. Dank U voor die genade, maar ook dat ik rotsvast mag vertrouwen dat alles wat Uw Woord belooft, zal gebeuren. In geloof zie ik nu op naar Uw troon en verwacht met vertrouwen de volvoering van Uw plan met Israël en met de hele wereld. Amen.