Shop Doneer

De verborgen deur

Leestijd: 3 min.
Laten we kijken naar een praktische vraag die voorvloeit uit Psalm 91, namelijk: Hoe kunnen we onze woning maken in de geheime plaats bij de Allerhoogste? Hoe kunnen we binnengaan in die verborgen plaats?
Het is voor niemand een verrassing dat een 'geheime plaats' verborgen is. Er moet dus naar worden gezocht. Er wordt geen reclame voor gemaakt. Er hangt geen bordje buiten de deur met de woorden: 'Hier is het!', want dan zou het geen verborgen plek meer zijn. Hoe kunnen we deze geheime plek dan toch vinden?
In het boek Job vinden we woorden die volgens mij samenhangen met het vinden van deze geheime plaats. In Job 28 zegt de schrijver:Waar is toch de verblijfplaats van de wijsheid?En u weet natuurlijk nog dat het de wijsheid is, die totale veiligheid biedt. Blijkbaar is er samenhang tussen het zoeken naar de verblijfplaats van de wijsheid, en het vinden van Gods geheime plaats. Laten we daarom ook de voorgaande verzen lezen, die ons precies vertellen hoe God zijn verborgen plaats heeft verstopt:
Het pad daarheen - geen roofvogel kent het, het oog van de gier bespeurt het niet; de trotse dieren betreden het niet, de leeuw schrijdt er niet over. (Job 28 : 7, 8)
We zien dat geen enkele vogel of ander dier de weg naar deze verborgen plaats kent. Iets verderop, in vers 14, staat:De waterdiepte zegt: In mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij.De plek die we zoeken is dus niet verborgen in de diepten van de zee. Nog weer verder, in vers 21 tot 23, staat:
Zij is onttrokken aan het oog van al wat leeft,
zelfs voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.
Het verderf en de dood zeggen: met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen.
God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats.
Nu komen we in de buurt! De dieren hebben haar niet gevonden, de vogels kunnen haar niet zien, ze is niet in de afgrond of in de zee, maar er staat een opmerkelijke uitspraak over het verderf en de dood. Zij zeggen: ,,Wij hebben het gerucht erover vernomen.'' Met andere woorden, je kunt zeggen dat wanneer je bij het verderf en dood komt, dan kom je in de buurt. Je kent vast het warm-en-koud-spelletje wel: iemand heeft een voorwerp verstopt, waarna jij de kamer in moet komen en moet gaan zoeken. Je loopt rond en de anderen roepen: 'Warm!' of 'Koud!' naarmate je in de buurt komt van het verstopte voorwerp. Een soortgelijke aanwijzing krijgen we hier in de Bijbel. Het verderf en de dood zeggen: ,,Bij gerucht hebben we van haar vernomen.'' Voor ons is dat een aanwijzing dat we in de buurt komen van Gods geheime plaats.
Als ik denk aan de oude kastelen in mijn eigen vaderland, Engeland, dan was daar ook vaak een geheime deur die leidde naar een ontsnappingsuitgang. Vaak werd deze deur bedekt door een tapijt of een groot portret, en als je dit verwijderde, dan was er een kleine hendel of knop, waarmee de deur openzwaaide en dan had je de verborgen plaats gevonden. Daarin ligt een beeld van Gods verborgen plaats. Ze is bedekt door een portret, door iets dat we er niet direct mee zouden associëren. Ik wil je vertellen wat de sleutel is voor het geheim: de deur is het kruis van Jezus. Als we het kruis zien, dan deinzen we in eerste instantie terug. We willen het niet. We vinden het onprettig. Maar achter het kruis is de deur naar de verborgen plaats, de geheime plek die geen dier kan vinden, geen vogel kan haar zien. De hele schepping weet er niets van af, want het is een plaats in de geestelijke, onzichtbare wereld, niet in de natuurlijke wereld.

Heer, vandaag dank ik U opnieuw voor het kruis, dat de weg voor mij geopend heeft naar het heilige, de verborgen plaats van God, voor mij geopend heeft. Wat ben ik U dankbaar voor de voortdurende positie van autoriteit en overwinning in de geestelijke wereld, die ik in U mag hebben, Heer Jezus. Amen.