Shop Doneer

de verborgen deur

Leestijd: 3 min.

Laten we kijken naar een praktische vraag die voorvloeit uit Psalm 91, namelijk: Hoe kunnen we onze woning maken in de geheime plaats bij de Allerhoogste? Hoe kunnen we binnengaan in die verborgen plaats?

Het is voor niemand een verrassing dat een 'geheime plaats' verborgen is. Er moet dus naar worden gezocht. Er wordt geen reclame voor gemaakt. Er hangt geen bordje buiten de deur met de woorden: 'Hier is het!', want dan zou het geen verborgen plek meer zijn. Hoe kunnen we deze geheime plek dan toch vinden?

In het boek Job vinden we woorden die volgens mij samenhangen met het vinden van deze geheime plaats. In Job 28 zegt de schrijver:
Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? (vers 12)

En u weet natuurlijk nog dat het de wijsheid is, die totale veiligheid biedt. Blijkbaar is er samenhang tussen het zoeken naar de verblijfplaats van de wijsheid, en het vinden van Gods geheime plaats. Laten we daarom ook de voorafgaande verzen lezen, die ons precies vertellen hoe God zijn verborgen plaats heeft verstopt:
De roofvogel kent het pad erheen niet, en het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden, geen felle leeuw is er overheen gegaan. (Job 28:7-8)

We zien dat geen enkele vogel of ander dier de weg naar deze verborgen plaats kent. Iets verderop, in vers 14, staat:
De watervloed zegt: In mij is zij niet; en de zee zegt: Bij mij is zij niet.

De plek die we zoeken is dus niet verborgen in de diepten van de zee. Nog weer verder, in vers 21 tot 23, staat:
Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden, en voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen: Met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar weg, en Híj kent haar plaats.

Nu komen we in de buurt! De dieren hebben haar niet gevonden, de vogels kunnen haar niet zien, ze is niet in de afgrond of in de zee, maar er staat een opmerkelijke uitspraak over het verderf en de dood. Zij zeggen: Wij hebben slechts een gerucht over haar gehoord. Met andere woorden, je kunt zeggen dat wanneer je bij het verderf en dood komt, dan kom je in de buurt. Je kent vast het warm-en-koud-spelletje wel: iemand heeft een voorwerp verstopt, waarna jij de kamer in moet komen en moet gaan zoeken. Je loopt rond en de anderen roepen: 'Warm!' of 'Koud!' naarmate je in de buurt komt van het verstopte voorwerp. Een soortgelijke aanwijzing krijgen we hier in de Bijbel. Het verderf en de dood zeggen: Wij hebben over haar gehoord.Voor ons is dat een aanwijzing dat we in de buurt komen van Gods geheime plaats.

Als ik denk aan de oude kastelen in mijn eigen vaderland, Engeland, dan was daar ook vaak een geheime deur die leidde naar een ontsnappingsuitgang. Vaak werd deze deur bedekt door een tapijt of een groot portret, en als je dit verwijderde, dan was er een kleine hendel of knop, waarmee de deur openzwaaide en dan had je de verborgen plaats gevonden. Daarin ligt een beeld van Gods verborgen plaats. Het is bedekt door een portret, door iets dat we er niet direct mee zouden associëren. Ik wil u vertellen wat de sleutel is voor het geheim: de deur is het kruis van Jezus. Als we het kruis zien, dan deinzen we in eerste instantie terug. We willen het niet. We vinden het onprettig. Maar achter het kruis is de deur naar de verborgen plaats, de geheime plek die geen dier kan vinden, geen vogel kan zien. De hele schepping weet er niets van af, want het is een plaats in de geestelijke wereld, niet in de natuurlijke wereld.

Gebed van de dag

Heer, vandaag dank ik U opnieuw voor het kruis, dat de weg naar het heilige, de verborgen plaats van God, voor mij geopend heeft. Wat ben ik U dankbaar voor de voortdurende positie van autoriteit en overwinning in de geestelijke wereld, die ik in U mag hebben, Here Jezus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

  • Dereks radioprogramma’s worden vertaald in de Tagalog taal. Bid om Gods bescherming en zalving voor de vertalers.
  • Light TV verzorgt het Barnabas project, dat 350 kerkjes omvat. Elke maand komen ze samen met pastors van 30 kerken, waar DPM en Dereks bijbelonderwijs bij hen geïntroduceerd wordt. Bid om een heel goede respons van zowel Light TV als van de kerken.

ZENDINGSBERICHT FILIPPIJNEN

Twintig voorgangers hebben een bijeenkomst bijgewoond, waarop DPM bij hen werd geïntroduceerd en ze een SD-kaart met Dereks bijbelonderwijs ontvingen. Ze werden ook uitgenodigd gratis onderwijs te downloaden van de website (https://www.dpmphilippines.org/). Sommigen van deze voorgangers hebben een gevangenisbediening en spraken hun waardering uit voor het materiaal.