Shop Doneer

De vloek van de wet

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen bestudeerden we Paulus’ woorden aan de Galaten. Zij waren in de Geest begonnen en hadden wonderen gezien. Toch waren ze door satan misleid. Ze probeerden door het vlees God te behagen door het naleven van regels. Het resultaat hiervan vinden we in Galaten 3:10: Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.

Als je gerechtvaardigd wilt worden door de wet van Mozes, moet je je altijd aan de hele wet houden. Als je je onder de wet stelt, maar deze niet helemaal naleeft, kom je onder de vloek. Dit zegt de wet zelf. Ook in Jeremia 17:5 staat wat er met de Galaten gebeurde: Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.

De vloek wordt uitgesproken over iemand wiens hart van de Heere wijkt. Dit is dus iemand die de bovennatuurlijke genade van God in zijn leven heeft gekend en ervaren, maar zich dan omkeert en op het vlees gaat vertrouwen. Met andere woorden: hij keert terug naar wat hij met eigen inspanning kan bereiken. Hij wijst de Geest der genade af en zegt in feite: ‘U bent niet goed genoeg. Ik denk dat ik het beter kan.’ Over die houding spreekt God een vloek uit. In vers 6 zie je een beeld van iemand onder de vloek: Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.

Wat een beschrijving! Overal om hem heen is vruchtbare aarde en er zijn zegeningen en bedauwende regenbuien, maar hij heeft er nooit deel aan. Hij leeft in een droog, verdord en vervloekt land. Sinds God mij heeft laten zien hoe een vloek werkt en hoe mensen bevrijd kunnen worden, heb ik veel van deze mensen gezien.

Is het probleem van de Galaten misschien ook jóuw probleem? Of van je kerk? Is dit misschien het probleem van de Kerk vandaag? Bijna iedere belangrijke beweging in de kerkgeschiedenis is begonnen met een bovennatuurlijke, soevereine werking van God. Anders zouden ze nooit enige indruk hebben gemaakt. Het doet er niet toe tot welk kerkgenootschap je behoort; ze zijn allemaal begonnen omdat God ze op soevereine wijze bezocht heeft met bovennatuurlijke kracht. Maar weinigen van hen vertrouwen vandaag nog steeds op dezelfde soevereine, bovennatuurlijke Kracht die hen tot leven heeft gewekt.

Ik breng deze boodschap onder je aandacht, zodat je weet dat het reëel, actueel en buitengewoon belangrijk is. Het sterkste wapen van satan tegen het Lichaam van Christus vandaag, is de realiteit van het Kruis verduisteren. Morgen bespreken we een aantal voorbeelden, zodat je weet via welke wegen dit zich in de Kerk kan manifesteren.


Gebed van de dag

Vader, leer mij toch om niet te vertrouwen op wat ík kan doen om een zo heilig en godvruchtig mogelijk leven te leiden, bijvoorbeeld door me strikt te houden aan regels. Geef mij de leiding van Uw Geest en de wijsheid om in iedere situatie de leiding van Uw Geest te ervaren en volgen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OEKRAÏNE

  • Honderden reclasseringscentra en duizenden mensen hebben Dereks boeken ontvangen. Bid dat er zaadjes van rechtvaardigheid in hun harten geplant worden en dat hun levens veranderen.
  • We hebben dringend behoefte aan een nieuwe Oekraïense website, om de miljoenen Oekraïens- en Russisch-sprekende mensen die verspreid zijn over de wereld, te bereiken. Bid om leiding en hulp van de Heer om dit te realiseren.