sluit
Shop Doneer

De volkomen omwisseling

Leestijd: 1 min.
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg (Jesaja 53:6a).
Dit vers, wat we enkele dagen geleden ook al tegenkwamen, kan in één woord worden samengevat: 'rebellie'. Dit is de algemene, universele zonde van de mensheid. Maar Jesaja schrijft verder:maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.Het woord 'ongerechtigheid' is in het Hebreeuws avon en betekent letterlijk: 'rebellie', 'de straf op rebellie' of 'alle slechte gevolgen van rebellie'. Aan het kruis werd Jezus (onze plaatsvervanger, de laatste Adam) een rebel met onze rebellie, en onderging Hij al de kwade gevolgen van onze rebellie.
Als je dit kunt vatten, dan is dit de deur naar Gods schatkamer. Dit is de omwisseling: al het kwade van onze opstandigheid, kwam op Jezus, zodat al het goede dat Hij verdiende - vanwege zijn volmaakte gehoorzaamheid -op ons neer kwam. Op welke manier we ook kijken naar die omwisseling, hij was volledig. Jezus werd gestraft, zodat wij vergeven kunnen worden. Hij werd verwond, zodat wij genezen kunnen worden. Hij droeg onze zonden zodat wij kunnen delen in zijn rechtvaardigheid. Hij stierf onze dood zodat, wij in zijn leven kunnen delen. Hij werd tot een vloek gemaakt, zodat wij de zegen kunnen ontvangen. Hij verdroeg onze armoede, zodat wij kunnen delen in zijn overvloed. Hij droeg onze schaamte zodat wij zijn heerlijkheid kunnen ontvangen. Hij droeg onze afwijzing, zodat wij zijn acceptatie door de Vader zouden ontvangen.
Stel je de opstandeling voor aan het kruis, en weet dat jij die opstandeling bent. Inderdaad, jij zou daar moeten hangen. Maar Jezus nam jouw plaats in. Hij droeg niet alleen jouw rebellie, maar ook alle slechte gevolgen ervan, zodat jij kunt delen in alle zegeningen die voortkomen uit zijn volmaakte gehoorzaamheid. Dat is de genade in actie. Je kunt het niet verdienen, je kunt er niet voor werken en je kunt er geen rechten op doen gelden. Er is maar één manier om het te ontvangen, en dat is door geloof. Eenvoudig door te geloven.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik ontvang uw leven door geloof, en op basis van uw offer aan het kruis, mag ik de schatkamer ontdekken die U voor mij beschikbaar heeft. Ik proclameer dat Jezus mijn dood stierf, zodat ik zijn leven zou kunnen ontvangen. Amen.