sluit
Shop Doneer

De voorwaarde van zelfbeheersing

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal met volharding de wedloop lopen
De tweede voorwaarde om de wedloop succesvol te kunnen lopen, is zelfbeheersing of discipline. Paulus illustreert dit in 1 Korinthe 9:24 en 25, waarin hij ons leven als christen vergelijkt met deelname aan een atletiekwedstrijd. Het is een geweldige parallel, die vandaag nog steeds heel aansprekend is, want het is een van de oudste een sporten, die wereldwijd nog steeds door miljoenen beoefend en door miljarden op tv bekeken wordt. Hetzelfde principe geldt daarbij nog altijd:
Weet u niet dat zij die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. (vers 24)
Dat is het doel. Paulus stelt vervolgens de voorwaarden vast:
En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. (vers 25)
Als we de wedstrijd willen winnen, als we die prijs willen bemachtigen, dan moeten we onszelf beheersen. Deze waarheid wordt zo levend als we haar plaatsen tegen de achtergrond van atletiek. Iedere atleet die vandaag de dag iets wil bereiken, moet zich oefenen in strikte zelfdiscipline. Hij moet hard trainen, een streng dieet volgen, voldoende slaap en rust krijgen en zijn hoeveelheid aan trainingsarbeid voortdurend in de gaten houden. Ook mentaal moet hij zich trainen en disciplineren. Hij moet een juiste houding ontwikkelen en kan zich geen negatieve gedachten veroorloven. Hij moet de competitie immers aangaan met een positieve houding, in het vaste geloof dat hij zal winnen. Dat geldt ook voor jou en mij in onze geestelijke wandel.

Dank U Heer, dat U mij helpt om te jagen naar de prijs. Help mij Heer om de juiste houding van zelfdiscipline te ontwikkelen, in het vaste geloof dat ik de race zal volbrengen. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.