Shop Doneer

De voorziening is in de beloften

Leestijd: 2 min.

De eerste van de twee belangrijke Bijbelse waarheden die te maken hebben met vrucht dragen, is dus dat God wil dat wij in elk goed werk vrucht zullen dragen. De vraag is dus niet langer wat Gods wil is… De vraag is: hoe reageren wij op Zijn wil?

De tweede waarheid die ik wil benadrukken, is dat God in alles heeft voorzien om vrucht te kunnen dragen. We zagen gisteren in het gebed van Paulus uit Col.1:9-12 dat God ons heeft toegerust – Hij heeft ons ‘met kracht krachtig gemaakt…’. Hij heeft ons gekwalificeerd om onze plaats in de erfenis van de heiligen in het licht (vers 12) in te nemen. Deze waarheid komt op vele plaatsen in het Nieuwe Testament terug. De volgende prachtige uitspraak kwamen we vorige week ook al tegen in een ander verband, maar let eens op het aspect dat God volledig heeft voorzien:

Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)

Let op die openingszin: Zijn goddelijke kracht. Gods volkomen almacht, Zijn onbegrensde kracht, heeft ons alles geschonken. Laat me opnieuw benadrukken dat God ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben, alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort.

Hierin voorziet Hij op twee manieren: allereerst door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft (vers 3), dat is door Jezus Christus te kennen, en ten tweede door Zijn grootste en kostbare beloften (vers 4). De voorziening komt door het kennen van Jezus Christus en door het je toe-eigenen van de beloften van Gods Woord.

Er bestaat een uitdrukking, die ik niet vaak genoeg kan herhalen: ‘Alles wat nodig is, zit in de beloften’. In de beloften van Gods Woord is alles aanwezig wat we ooit nodig zullen hebben in dit leven. Misschien zeg je: “Maar als God in alles heeft voorzien, waar is het dan?'' Het antwoord is dat het allemaal aanwezig is in de beloften van Gods Woord. Als je deze beloften gaat toepassen, zal je Gods voorziening ontdekken.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel, dat ik niet uit eigen kracht hoef te leven maar dat U in alles wat ik nodig heb, hebt voorzien door uw grote en kostbare beloften. Ik wil U, Heer Jezus, steeds beter leren kennen. Wilt U mij leren om alles wat ik nodig heb, te vinden in de beloften in Uw Woord en deze toe te passen, zodat ik vrucht kan dragen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.