Shop Doneer

De vorst van de wereld is buitengeworpen!

Leestijd: 2 min.

We vervolgen onze studie met ons getuigenis als een manier om een stervende wereld te winnen voor Jezus. Het woord van ons getuigenis is een krachtig, geestelijk wapen voor de zaak van Christus. We beginnen bij de woorden die Jezus sprak vlak voordat Hij aan het kruis ging:

Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. (Johannes 12:31)

Dat is goed nieuws, of niet? Door wat Jezus deed, werd de vorst van deze wereld - de duivel - buitengeworpen. Door Jezus' offer aan het kruis stopten zijn mogelijkheden. Hij kon niet verder. Laten we dat goede nieuws vertellen aan de wereld om ons heen! De duivel kan niet om het kruis heen. Hij kan er niet overheen. Hij kan er niet onderdoor. Hij kan er niet doorheen. Al zijn invloed stopt bij het kruis! Door Jezus' dood en opstanding is hij buitengeworpen.

Weet je wat Jezus bedoelde met de woorden: Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken...? De mensen die Jezus' dood eisten, dachten dat ze Hém veroordeelden, maar feitelijk veroordeelden ze zichzelf. Het oordeel dat over Jezus kwam en waar Hij het in deze tekst over had, was het oordeel dat voor hen bedoeld was (en voor ons allemaal). Hij werd veroordeeld in hun plaats. Hij was hun Vervanger. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken... - en doordát het oordeel van deze wereld op Jezus neerkwam, is de vorst van deze wereld buitengeworpen. Zijn autoriteit is afgelopen. Over en uit. Hij heeft geen zeggenschap en geen gezag meer over de 'nieuwe mens' in Christus Jezus.

Zoals we eerder zagen, was Jezus 'de laatste Adam' (1 Korinthiërs 15:45). Toen Zijn werk aan het kruis volbracht was, werd Hij 'de tweede mens' (vers 47) - het Hoofd van een nieuwe orde, een nieuw ras. Hij kwam, verrees uit de dood en stond op aan de goede kant van het kruis, daar waar geen schaduwen meer zijn, daar waar alleen het licht van Gods aangezicht wordt gezien. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. O, wat houd ik van die heerlijke waarheid. Het is een geweldig belangrijke proclamatie, die we diep tot ons moeten laten doordringen en altijd vasthouden.

David bad:

Neem de speer in de hand, sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen; zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil. (Psalm 35:3)

Aan het kruis beantwoordde de Heer Davids gebed. Daar zei Hij: ‘Ik ben uw heil’, en Hij sloot voor eens en voor altijd de weg af voor de vijand van onze ziel. Als je aan de goede kant van het kruis leeft, dan ben je buiten satans territorium.

Gebed van de dag

Vader, ik wil gehoorzamen aan die heilige opdracht, om Uw naam en het Evangelie van Uw redding bekend te maken in deze wereld. Ik zal me inzetten om te helpen die allerbelangrijkste boodschap aller tijden, wijd en zijd bekend te maken tot aan de uiterste hoeken van de aarde! Of dat nu is door gebed en voorbede, door het steunen en helpen van andermans bediening, of door zelf te gaan... Leid mij door Uw Geest Heer, om te wandelen in de werken die U heeft voorbereid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SALOMON EILANDEN

Solomon Islands Broadcasting (in het hele land te ontvangen) stuurt Dereks dagelijkse radioprogramma’s weer uit. Bid dat veel mensen ze kunnen beluisteren en bemoedigd en versterkt worden in hun geloof.