sluit
Shop Doneer

De vreugde die voor Hem lag

Leestijd: 2 min.

In Hebreeën 12:2 wordt Jezus de 'Voleinder van ons geloof' genoemd. In andere vertalingen wordt het woord 'Voleinder' ook wel 'Volmaker' genoemd, oftewel 'degene die het volmaakt maakt', degene die het afmaakt.

Mag ik je bemoedigen met de waarheid dat alles wat Jezus begint, Hij ook afmaakt. Als Jezus in je leven ergens mee begonnen is, dan zal Hij het afmaken. Dat is te danken aan Zijn trouw; niet aan onze slimheid of het feit dat wij het zo goed hebben gedaan.

Hebreeën 12:2 gaat nog verder, door over Jezus te zeggen:

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het ​kruis​ verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Aan het kruis verdroeg Jezus dus de schande, de schaamte, maar Hij liet zich er niet door verteren. Door de vreugde die voor Hem lag, beschouwde Hij de schaamte niet als een geldige reden om weg te lopen van Zijn bestemming. Wat was die 'vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld'? De vreugde dat Hij vele kinderen tot heerlijkheid zou brengen. Om jou en mij – en miljoenen anderen – tot heerlijkheid te brengen, onderging Jezus de schaamte van het kruis.

Er is geen manier van sterven te bedenken die meer schande en schaamte brengt dan de marteldood van een kruisiging. Het is beschamend, omdat het de laagste vorm van executie was, gereserveerd voor de laagste soort van misdadigers. Het is ook schaamtevol vanwege de manier waarop de dood intreedt. De Bijbel leert bovendien duidelijk dat de Romeinse soldaten al Jezus' kleding van Hem afnamen. Jezus hing dus drie uur lang naakt aan het kruis, voor de ogen van de mensen. Mensen liepen langs en bespotten Hem. Hoe zou jij je voelen in die situatie? Beschaamd waarschijnlijk. Jezus verdroeg onze schaamte, omdat Hij zag dat Hij daardoor ons tot heerlijkheid kon brengen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik belijd dat Jezus al mijn schaamte, schande en mislukking verdroeg, om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te brengen – en daar hoor ik bij! Vanwege de vreugde die voor Hem lag droeg Jezus mijn schaamte, zodat ik kan delen in Zijn heerlijkheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.