Shop Doneer

De vreze des Heren herkennen

Leestijd: 4 min.

Voor het antwoord op de centrale vraag van ons thema, is het allereerst belangrijk om te weten wat het vrezen van de Heer NIET is. We bekijken de komende dagen daarom enkele specifieke vormen van vrees of angst die géén betrekking hebben op wat de Bijbel bedoelt met de vreze des Heren.

Natuurlijke vrees

Ik heb me laten vertellen dat een pasgeboren baby een natuurlijke vrees heeft voor maar twee dingen: harde geluiden en het gevoel te vallen. Naarmate we ouder worden, wordt de lijst met dingen waar we een natuurlijke vrees voor hebben of dus bang voor zijn, steeds langer; achtbanen, verdwalen in het donker, agressie en geweld, oorlog... Deze soorten vrees zijn volkomen normaal. Alle mensen hebben deze meest 'natuurlijke' angsten, oftewel natuurlijke vrees, maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt met de vreze des Heren.

Demonische vrees

Er bestaat ook demonische vrees. In zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft Paulus:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)

(Andere vertalingen vertalen het eerste deel ook wel als 'een geest van lafhartigheid' of 'een geest van angst' of 'een geest van intimidatie', red.)

Ik wil erop wijzen dat demonische vrees drie kenmerken heeft, die haar onderscheiden van de vreze des Heren:

  1. Demonische vrees komt voort uit satan, niet uit God.
  2. Demonische vrees is erop gericht ons af te houden van de gehoorzaamheid aan God. Satan brengt dit soort vrees over ons om ons af te houden van de dingen die God wil dat we doen. Op deze manier is deze vrees dus volkomen tegengesteld aan de vreze des Heren, die ons motiveert om God te gehoorzamen en de dingen te doen die God voor ons heeft gepland (zie ook Efeziërs 1:12).
  3. Demonische vrees is kwellend.

De Bijbel zegt:

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, de vrees houdt immers straf in. (1 Johannes 4:18a)
  • Er zijn veel voorbeelden van demonische vrees. Een ervan is claustrofobie, of de abnormale angst voor kleine ruimtes, zoals een toilet of een lift. Mijn vrouw Lydia is jarenlang bang geweest om in een lift te stappen. Ze liep liever zes trappen op dan dat ze de lift nam. Op een dag liet God ons zien dat deze fobie demonisch was. We hebben gebeden tegen haar vrees en ze werd ervan bevrijd; ze heeft nooit meer problemen ervaren als ze in een lift stapte.

Zo'n fobie is dus ook niet de soort vrees als we het hebben over de vreze des Heren. Vrees die kwelling geeft, komt van de duivel, en heeft geen recht om in het leven van een christen aanwezig te zijn. Demonische vrees wordt altijd veroorzaakt door een boze geest. Het is onnatuurlijk; het is een overdreven reactie. Het is iets wat ons overweldigt, iets wat we niet de baas kunnen. In bepaalde situaties neemt het de leiding over en het heeft dus niets te maken met de vreze des Heren. In feite is werkelijke 'vreze des Heren' zelfs de belangrijkste remedie tegen de soort vrees die kwelling geeft.

Gebed van de dag

Heer, wat is de vreze de Heren toch een kostbaar geschenk. Als ik U werkelijk vrees, dan hoef ik in mijn leven niets anders meer te vrezen. Dank U dat elke demonische angst die probeert mij te intimideren, moet wijken vanwege Uw volmaakte liefde, die bewezen is door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • Derek Prince betoogt in Heiligheid is geen optie dat heiligheid geen vrije, optionele keuze is. Nee, voor een discipel van Jezus zit heiligheid in zijn basispakket!
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden.
  • Het is mooi om de proclamatie Vrij van angst uit te spreken na het lezen van deze overdenking!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.