sluit
Shop Doneer

De vreze des Heren is Gods wil zoeken

Leestijd: 4 min.

De vreze des Heren is iets wat we alleen kunnen begrijpen door de Heilige Geest. De vreze des Heren geeft ons een unieke houding waarin we rust, besluitvaardigheid, maar ook een dienend en nederig hart met elkaar combineren, ongeacht de situatie. Als we een situatie, beslissing, probleem of nood tegenkomen, maakt de vreze des Heren dat we ons afvragen: Wat zou God hiervan zeggen? Dat moet onze eerste vraag zijn; niet: Wat denk ik? Of: Hoe kan ik dit in mijn eigen voordeel ombuigen? Maar: Wat zegt God hiervan? De vreze des Heren motiveert ons om altijd te zoeken wat de Heer vreugde geeft.

Het hebben van de vreze des Heren is in wezen hetzelfde als gehoorzaam zijn aan het eerste van de Tien Geboden:

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Exodus 20:3)

Dit gebod kan ook worden vertaald als: U zult geen andere goden hebben naast Mij. Getrouw blijven aan dit gebod zal in ons leven de vreze des Heren voortbrengen. Om dit gebod te gehoorzamen, moeten we God altijd absolute, totale voorrang geven.

Niets anders in ons leven - geen invloed, geen mens, geen motivatie - mag op dezelfde hoogte staan als de Here God. Deze verwachting is, als je erover nadenkt, heel logisch. Als God bereid is Zich aan ons te openbaren - dus om Zichzelf op een bepaalde manier met ons te delen, in ons leven te komen - en als de almachtige God ons, hoewel wij schepselen zijn van stof, het voorrecht aanbiedt van Zijn gemeenschap, dus Zijn vriendschap, waarom zouden we er dan zelfs maar aan denken Hem een andere plaats in ons leven aan te bieden dan de eerste?

In Genesis 31 staat een opmerkelijke uitdrukking, die sommige mensen misschien nog nooit hebben opgemerkt. Het is de scene waarin Jakob tegenover zijn oom Laban staat, en ze een groot verschil van mening hebben. Aan het eind zegt Laban in feite: 'Als God niet tot mij gesproken had, zou ik mij op u gewroken hebben'. Echter, omdat God aan Laban was verschenen en hem had gewaarschuwd om Jakob geen kwaad te doen, stapte hij af van zijn gewelddadige plan. Toen zei Jakob tegen Laban:

Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Izak niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben... (Genesis 31:42)

Let eens op de uitdrukking ‘de God van Abraham en de Gevreesde van Izak’. Iets verder in hetzelfde hoofdstuk staat dat Jakob zwoer en deze eed aflegde:

Laten de God van Abraham en de god van Nahor, de god van hun vader, tussen ons oordelen. En Jakob legde een eed af bij de Gevreesde van zijn vader Izak. (vers 53)

De God van Abraham wordt in dit Bijbelgedeelte tot tweemaal toe de Gevreesde van Izak genoemd. Er moet iets geweest zijn in Izaks houding naar God toe, dat de Bijbel schijnbaar niet ten volle bekendmaakt. Maar daardoor sprak men over God als over de Gevreesde van Izak.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij door Uw Heilige Geest meenemen in die hartshouding van vreze des Heren, die voor Izak en zijn tijdgenoten zo vanzelfsprekend en gewoon was. Heer, we leven in een tijd waarin miljoenen dit zijn kwijtgeraakt, maar ik wil U aanbidden met diep ontzag en met alles wat ik heb en ben voor U leven, Heer. Ik prijs U Heer! Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Gods Kerk herontdekt is een uitgebreide studie over de Kerk van Jezus Christus, goed voor iedere christen om te lezen!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • Derek Prince betoogt in Heiligheid is geen optie dat heiligheid geen vrije, optionele keuze is. Nee, voor een discipel van Jezus zit heiligheid in zijn basispakket!
  • Het is mooi om de proclamatie Vrij van angst uit te spreken na het lezen van deze overdenking!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.