Shop Doneer

De vreze des Heren is het begin der wijsheid

Leestijd: 4 min.

In het laatste deel van onze studie bekijken we wat de vreze des Heren voor ons zal doen. Allereerst: de vreze des Heren is de enige bron van wijsheid. Daar bestaat een prachtige Bijbeltekst over, die je gemakkelijk kunt onthouden, Job 28:28:

Maar tegen de mens heeft Hij (God) gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

In de verzen voorafgaand aan deze tekst, wordt Gods wijsheid door het hele universum heen geprezen. Alles in het universum drukt het een of andere aspect uit van Gods wijsheid. De totale wijsheid van God doet ons duizelen: ons beperkte verstand kan haar onmogelijk bevatten. Maar in wezen zegt God: ‘Als je toegang wilt krijgen tot Mijn wijsheid - als je wilt dat Ik in jouw leven Mijn wijsheid schenk - dan is er maar één kanaal waardoor die tot je komt: de vreze des Heren’.

De enige manier waarop de mens ware wijsheid kan verkrijgen, is door de vreze des Heren en door een leven te leven van rechtvaardigheid; zich afkeren van het kwade is inzicht. Het is belangrijk dat we dit 'morele fundament' van wijsheid kennen en erkennen. Als we moreel zuivere keuzes maken - als we vanuit de vreze des Heren ons afkeren van het kwade - dan hebben we een stevig moreel fundament.

De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht. (Psalm 111:10a)

Het woord dat vertaald is als beginsel, kan ook betekenen 'het voornaamste deel' - de vreze des Heren is de basis en het fundament van alle wijsheid. Opnieuw wordt hier inzicht dus verbonden aan gehoorzaamheid aan Gods geboden - het heeft een moreel aspect.

Uit wijsheid komt inzicht voort. In zijn oorspronkelijke Hebreeuwse vorm betekent het woord dat voor inzicht wordt gebruikt: inzicht in de ware natuur en essentie van personen en situaties - het betekent veel meer dan alleen intelligentie of knapheid. Zelfs een knap iemand kan bedot worden, soms door andere mensen. Maar iemand met inzicht doorziet de echte natuur van de persoon met wie hij te maken heeft en de essentie van de situatie die hij moet aanpakken.

De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. (Spreuken 1:7)

Beginsel betekent dus ‘het voornaamste deel van’. De vreze des Heren is dus het hoofdbestanddeel - het belangrijkste onderdeel - van de kennis. Als we kijken naar deze laatste drie Bijbelgedeelten, dan zien we dat de vreze des Heren allereerst wijsheid ontwikkelt, dan inzicht, en tenslotte kennis. Maar de schrijver van Prediker vervolgde met: dwazen verachten wijsheid en vermaning. Het verachten van vermaning - hoogmoed, onafhankelijkheid, arrogantie, geen correctie wensen - is dwaas. En dwaasheid sluit automatisch ware wijsheid uit; ze is totaal tegenovergesteld aan de vreze des Heren.

Gebed van de dag

Heer, ik wil de vreze des Heren in mijn leven omarmen als een waarborg tegen dwaasheid en verkeerde keuzes. Ja, geef mij de vreze des Heren ook als mijn morele kompas, zodat ik gehoorzaam aan Uw geboden en Uw ware wijsheid in mijn leven regeert. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.