Shop Doneer

De vreze des Heren kiezen

Leestijd: 3 min.

Er zijn specifieke, fundamentele voorwaarden waar je aan moet voldoen om de vreze des Heren te ontwikkelen. Als je hiernaar leeft, als dit een plaats heeft gekregen in je leven, dan ga je Gods zegeningen binnen.

De eerste voorwaarde houdt verband met het thema 'beslissing'. Veel mensen wachten met God aanroepen totdat ze in een wanhopige situatie zitten, maar in Spreuken 1 zei God dat Hij naar zulke gebeden niet zal luisteren:

Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen Mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heeren niet hebben verkozen. (Spreuken 1:28-29)

Opnieuw zien we hier dat kennis en de vreze des Heren naast elkaar worden gezet. Omdat de mensen waarover deze passage gaat niet gekozen hebben voor de vreze des Heren, heeft God hun gebed en hun 'aanroepen' verworpen. De vreze des Heren zal onze levens niet binnenkomen, tenzij wij ervoor gekozen hebben; het is aan ons die beslissing te nemen.

Neem even een moment om dit te bidden: 'Heilige God, ik wil in mijn leven ruimte maken voor de vreze des Heren. Ik open mijn hart en mijn leven voor de vreze des Heren. Leer mij de vreze des Heren.'

De voorwaarde een beslissing te nemen, leidt ons naar de volgende voorwaarde, die we vinden in Psalm 34. Lees wat de Heilige Geest zegt tegen Gods kinderen:

Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. (Psalm 34:12-14)

Wij moeten de vreze des Heren dus leren... Nadat we ervoor gekozen hebben, moeten we ons door de Heilige Geest laten onderwijzen over wat het vrezen van de Heer is. Behalve de Heilige Geest is er geen instructeur die ons de vreze des Heren kan leren.

Als we ons door de Heilige Geest laten onderwijzen over de vreze des Heren, houdt dit in dat we vreugde vinden in het leven, en 'dagen liefhebben' om het goede te zien. Die belofte is onze motivatie, en manifesteert zich volgens deze tekst in onze spraak - de woorden die uit onze mond komen. Weerspiegelen onze woorden de vreze des Heren?

Gebed van de dag

Hemelse Vader, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn (zie Psalm 19:14), O Heer mijn God, U bent mijn Verlosser! Ik besluit Heer, om U altijd te vrezen. Dank U voor de vreugde die ik daarin mag vinden! Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.