Shop Doneer

De vreze des Heren of religieuze vrees?

Leestijd: 3 min.

Gisteren maakten we kennis met twee vormen van angst die in ieder geval niet 'de vreze des Heren' zijn: natuurlijke en demonische vrees. Vandaag kijken we naar een andere vorm van vrees die niet verward mag worden met Bijbelse 'vreze des Heren': religieuze vrees. De profeet Jesaja schreef hierover:

De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is... (Jesaja 29:13)

Jezus citeerde Jesaja ook in Mattheüs 15:7-9, waar Hij de passage toepaste op de religieuze leiders van Zijn dagen, die Hij nota bene 'huichelaars' noemde! Religieuze vrees is de soort vrees die huichelarij voortbrengt. Het is van belang te bedenken dat het woord huichelaar direct is afgeleid van het Griekse woord voor acteur, dat hupocrites is. Dit is de soort religieuze vrees die maakt dat mensen hypocriet worden, acteren; hun religie bestaat uit het spelen van een rol, een toneelspel.

Als dit soort mensen een kerkgebouw binnenkomt, verandert vaak hun hele houding. Als ze bidden, gebruiken ze waarschijnlijk een speciale intonatie. Er is niets oprechts of natuurlijks aan hen; alles wat ze zeggen of doen is een voorstelling die gebaseerd is op wat iemand hen geleerd heeft om te doen. Jezus zei dat deze gekunsteldheid niet is wat God zoekt in Zijn mensen.

Religieuze vrees wordt aangeleerd door mensen, niet door God. God aanvaardt er dan ook geen verantwoordelijkheid voor. Ze is ook oppervlakkig; ze betreft uiterlijk gedrag, maar ze laat het hart onveranderd. De Heer zegt dat de mensen die in religieuze vrees leven Mij eren met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Religieuze vrees brengt niet die soort gehoorzaamheid voort die God verlangt. Ze brengt een slaafse houding voort, niet de vrijwillige gehoorzaamheid van zonen en dochters, die God verlangt.

Maar uit Romeinen 8 leren we dat de volwassen zonen en dochters van God door de Geest worden geleid, en zij laten zich ook door de Geest leiden; niet door wat mensen zeggen of voorschrijven. Zij gehoorzamen God op basis van geloof, geloof dat het mensenhart zo verandert, dat het dicht bij de hemelse Vader blijft.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U elke religieuze angst, die maakt dat ik onecht word en probeer voor U en mensen de uiterlijke schijn op te houden, bij me wegneemt. Dank U dat ik mag leven in een liefdesrelatie met U, en daarop mijn gehoorzaamheid aan Uw Woord baseer. Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Gods Kerk herontdekt is een uitgebreide studie over de Kerk van Jezus Christus, goed voor iedere christen om te lezen!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • Derek Prince betoogt in Heiligheid is geen optie dat heiligheid geen vrije, optionele keuze is. Nee, voor een discipel van Jezus zit heiligheid in zijn basispakket!
  • Het is mooi om de proclamatie Vrij van angst uit te spreken na het lezen van deze overdenking!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.