sluit
Shop Doneer

De vrouw die reageerde

Leestijd: 2 min.
Thema: Ons antwoord

We hebben nu gezien dat Gods liefde voor de mensheid gemeten kan worden naar bepaalde, objectieve maatstaven.
Ten eerste, naar de prijs die God en Jezus betaalden. Die prijs staat beschreven in de twee gelijkenissen, namelijk ‘De schat in de akker’ en ‘De parel van grote waarde’. De koopsom was alles wat Hij had. Hij gaf Zijn bloed, Zijn leven. Hij stortte Zijn ziel en Zijn leven uit in een zevenvoudige sprenkeling van bloed.
Ten tweede, Gods liefde kan gemeten worden naar de erfenis die Hij ons in Christus schenkt. We zijn mede-erfgenamen met Christus en erfgenamen van God. Het hele bezit van God de Vader en God de Zoon wordt ons deel, samen met Christus Jezus. Dat is hoe ver Gods liefde reikt.
De medaille heeft echter ook een keerzijde, waar we de komende dagen naar zullen kijken, namelijk: Hoe zouden we Gods onbegrijpelijke, onmetelijke liefde moeten beantwoorden? Het antwoord is eenvoudig … met onmetelijke, onbegrijpelijke liefde! Om dit te illustreren, kijken we naar wat één vrouw voor Jezus deed, ongeveer een week voor Zijn dood. Markus 14:3-9:
En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf (-olie) en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf(-olie)? Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en de opbrengst aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit.
Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.
Jezus sluit hier af met een geweldige waarheid: Over de hele wereld zal tot haar gedachtenis gesproken worden, van wat zij gedaan heeft. Morgen lezen we wat de apostel Johannes hierover nog meer vertelt.

Heer, dank U wel voor het voorbeeld van deze vrouw, die haar oog helemaal op U gericht had en grote waarde voor U uitgoot, om aan U haar liefde te bewijzen. Geef mij ditzelfde hart van toewijding en liefde Heer, want omdat ik U alles waard was, bent U mij ook alles waard! Amen.