Shop Doneer

De vrucht van onze woorden

Leestijd: 2 min.

De hele Bijbel laat ons zien: onze woorden bepalen onze bestemming. In Spreuken 18:21 lezen we:

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Als we verkeerd belijden, zal onze tong de dood voortbrengen in ons leven, maar als we de juiste belijdenis uitspreken, zal ze leven voortbrengen. Wat we ook uitspreken met onze tong, we zullen altijd haar vrucht eten. Die waarheid echoot ook door in de woorden van Jezus:

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Mattheüs 12:36-37)

Christenen zeggen vaak domme dingen die geen eer brengen aan God en verontschuldigen zich dan met de woorden: 'Ik bedoelde het niet zo.' Maar Jezus had het hier over elk nutteloos woord. Het is geen excuus dat je iets achteloos uitspreekt maar het eigenlijk niet zo bedoelde. Er is gelukkig altijd vergeving als je je fout erkent, maar je moet je er wel van bekeren! Leer de goede, positieve, Bijbelse belijdenis vast te houden. Jezus zei:

En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem ​vergeven​ worden; maar wie tegen de ​Heilige​ Geest​ spreekt, het zal hem niet ​vergeven​ worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. (Mattheüs 12:32-33)

Hier zien we de twee alternatieven waaruit we kunnen kiezen. Een derde optie is er niet. In geestelijke zaken is er uiteindelijk nooit ruimte voor een neutrale opstelling. Jezus zei:

Wie niet met Mij is, die is tegen Mij. (Mattheüs 12:30)

We doen de juiste belijdenis om gered te worden, of we doen de verkeerde belijdenis, die geen redding brengt.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de Hogepriester bent van mijn belijdenis. Ik belijd voor de mensen dat Jezus mijn Heer is en Hij zal mij belijden voor onze Vader die in de hemel is. Ik houd altijd vast aan deze belijdenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.