Shop Doneer

De vrucht van onze woorden

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Laten we onze belijdenis vasthouden
De hele Bijbel laat ons zien: onze woorden bepalen onze bestemming. In Spreuken 18:21 lezen we:
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten.
Als we verkeerd belijden, zal onze tong de dood voortbrengen in ons leven, maar als we de juiste belijdenis uitspreken, zal ze leven voortbrengen. Wat we ook uitspreken met onze tong, we zullen altijd haar vrucht eten. Die waarheid echoot ook door in de woorden van Jezus:
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Matteüs 12:36,37)
Christenen zeggen vaak domme dingen die geen eer brengen aan God en verontschuldigen zich dan met de woorden: ,,Ik bedoelde het niet zo." Maar Jezus had het hier over elk nutteloos woord. Het is geen excuus dat je iets achteloos uitspreekt maar het eigenlijk niet zo bedoelde. Er is gelukkig altijd vergeving als je je fout erkent, maar je moet je er wel van bekeren! Leer de goede, positieve, bijbelse belijdenis vast te houden. Jezus zei:
En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. (Matteüs 12:32,33)
Hier zien we de twee alternatieven waaruit we kunnen kiezen. Een derde optie is er niet. In geestelijke zaken is er uiteindelijk nooit ruimte voor een neutrale opstelling. Jezus zei:
Wie niet met Mij is, die is tegen Mij. (Mattheüs 12:30)
We doen de juiste belijdenis om gered te worden, of we doen de verkeerde belijdenis, die geen redding brengt.

Dank U Jezus, dat U de hogepriester bent van mijn belijdenis. Ik belijd voor de mensen dat Jezus mijn Heer is en Hij zal mij belijden voor onze Vader die in de hemel is. Ik houd altijd vast aan deze belijdenis. Amen.