Shop Doneer

De vuurproef

Leestijd: 3 min.

Deze beoordeling van gelovigen voor hun beloning wordt door Paulus beschreven in 1 Korinthiërs 3:11–15:

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Paulus legt uit dat dit niet een beoordeling is van iemands ‘ziel’, maar van zijn ‘werk.’ Zelfs als de werken van iemand totaal verbranden, zal toch zijn ziel gered worden. In het eerste vers van deze passage legt Paulus uit waarom de ziel van zo’n mens veilig is: Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

Deze beoordeling betreft alleen degenen die hun geloof niet op hun eigen werken of hun eigen gerechtigheid hebben gebouwd, maar op het fundament van Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Zolang hun geloof onwankelbaar op dit fundament berust, zijn hun zielen veilig tot in eeuwigheid.

Als het komt tot de vaststelling van de werken van gelovigen, worden deze door Paulus in een van de volgende twee categorieën geplaatst. Aan de ene kant zijn er: goud, zilver, kostbaar gesteente. Aan de andere kant zijn er: hout, hooi, stro.

Deze twee categorieën worden van elkaar gescheiden naar de mate waarin zij de vuurproef kunnen doorstaan. De elementen van de eerste categorie – goud, zilver en edelstenen – zullen door het vuur kunnen gaan zonder verteerd te worden. De elementen van de tweede categorie – hout, hooi en stro – zullen in het vuur verbranden.

Als wij deze twee categorieën met elkaar vergelijken komt er onmiddellijk één bepaalde gedachte naar voren: ‘kwaliteit’ is voor God van oneindig veel groter belang dan ‘kwantiteit’. Goud, zilver en kostbaar gesteente zijn allemaal dingen die normaal gesproken in kleine hoeveelheden worden gevonden, maar die niettemin van grote waarde zijn. Hout, hooi en stro zijn allemaal dingen die veel ruimte innemen en in grote hoeveelheden verkregen kunnen worden, maar die betrekkelijk weinig waarde hebben.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij iedere dag wilt helpen mijn levenshuis te bouwen met goud, zilver en edelsteen – dus met dingen van eeuwigheidswaarde – en niet met de vluchtige, voorbijgaande dingen van deze wereld. Ik wil U eer brengen met alles wat ik doe, Heer! U bent mij alles waard! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

  • Bid om Gods bescherming, leiding en wijsheid voor de beide DPM-vertaalteams in dit communistische land, die werken met dit doel: Bereik de onbereikten, onderwijs hen die geen onderwijs hebben ontvangen.
  • Bid om een toenemende bekendheid van de DPM-Vietnamwebsite (https://vi.dpmvietnam.org/); bid dat veel mensen de gratis boeken en proclamatiekaarten die daar verkrijgbaar zijn, zullen downloaden.

ZENDINGSVERSLAG VIETNAM

Ons team heeft een reis van 500 km gemaakt, het centrale hoogland in, om onderwijs te geven aan 70 jonge mannen en leiders. We hebben enkele van Dereks boeken en proclamatiekaarten achtergelaten. Het was verbazingwekkend te zien hoeveel deze mensen van God houden, en hoe hongerig ze zijn naar Hem en naar de Heilige Geest, ondanks vervolging en armoede. We realiseerden ons opnieuw hoe kostbaar de schat is die we in handen hebben met de materialen van Derek Prince, en we zijn des te dankbaarder het te kunnen verspreiden.

Weekvers: 2 Korinthiërs 5:10 (NBV)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.