Shop Doneer

De waarde van tranen

Leestijd: 1 min.
U hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in uw kruik.
Staan zij niet in uw register?
(Psalm 56: 9)
Hier zien we de schreeuw van een wanhopige ziel; iemand die uit ervaring weet wat het is om een zwerver te zijn, een voortvluchtige, een balling, iemand die gewend is aan tranen. Toch vindt hij troost, middenin zijn ballingschap en verdriet. Hij is zich bewust dat Gods oog op hem rust. God 'noteert' alles wat hij doormaakt. In Gods boek wordt al zijn lijden, geleden omwille van de gerechtigheid, nauwkeurig opgeschreven.
Zelfs zijn tranen zijn niet tevergeefs. Het zijn tranen van verdriet en eenzaamheid, maar niet van wanhoop. Ze hebben een toekomst. Op dit moment geven ze uitdrukking aan lijden, maar de dag komt dat iedere traan tot een lied van lofprijs zal worden. Daarom zegt de balling tegen God: ...doe mijn tranen in uw kruik, ...staan ze niet in Uw register? Hij kent de waarde van tranen en wil voor zelfs niet één lied het thema verliezen.
Lijden is een vrijwel onvermijdelijk onderdeel van ons menselijk bestaan, maar het hoeft niet altijd negatief of slecht te zijn. Het resultaat van lijden in ons leven hangt helemaal af van de manier waarop we ermee omgaan.
Een bekend spreekwoord zegt: ,,Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden'. Lijden dat doorstaan wordt in geloof en omwille van de gerechtigheid, geeft ons een unieke schoonheid, die zelfs de dood niet kan vernietigen. Verspil daarom je lijden niet! Zorg ervoor dat jouw tranen worden opgeslagen voor de eeuwigheid. Jouw lijden zal daar veranderd worden in een heerlijkheid die net zo groot is.
Paulus verwoordt dit principe als volgt: Want ik ben van mening dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8: 18).
Teleurstelling, moeite en verdriet wordt omgebogen en ten goede gekeerd als we erin slagen om er in Gods kracht op de juiste manier mee om te gaan.

Mijn antwoord in geloof:
Jezus, dank U dat U mij helpt om mijn lijden te zien in het licht van de eeuwigheid. Dank U voor de troostrijke gedachte dat mijn tranen waarde hebben en dat niet één ervan verloren gaat, maar dat U ze verzilvert tot geestelijke rijkdom met eeuwigheidswaarde. Amen.