Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De waarheid laat ons vrij bewegen

Leestijd: 3 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Het eerste onderdeel van de uitrusting is de gordel van de waarheid. We moeten allereerst begrijpen waarom een Romeinse legioensoldaat een gordel nodig had. In die dagen waren mannenkleren net als die voor vrouwen, wijd en lang, en ze reikten minstens tot aan de knieën. In het geval van de Romeinse soldaat, was het een soort tuniek. Als een Romeinse soldaat in actie moest komen om te vechten of zijn wapens te gebruiken, dan moest hij eerst iets doen aan die wijde kleding. Als hij geen maatregel nam, dan zou hij in zijn bewegingsvrijheid gehinderd worden door de loshangende panden en zou het gebruik van de rest van de wapenrusting niet effectief zijn.
Dus het eerste wat hem te doen stond, was de gordel strak om zijn middel binden, om de tuniekpanden ertussen te klemmen zodat die niet meer vrij rondzwaaiden en zijn bewegingsvrijheid zouden beperken. Dit was een belangrijke eerste prioriteit. Daarom heeft Paulus het eerst over de gordel van de waarheid, voordat hij verder gaat over de andere onderdelen. In de Bijbel wordt vaak gesproken over een man die zijn lendenen omgordt. Dat wordt hier bedoeld.
Paulus zegt dat de gordel voor ons de waarheid is. Daarmee wordt niet abstracte, theologische waarheid bedoeld, maar de waarheid in het dagelijkse leven. Dat betekent eerlijk, oprecht, open en transparant zijn. Veel christenen nemen het niet zo nauw met een ‘leugentje om bestwil’, of houden de waarheid voor elkaar achter (dit gebeurt ook vaak in huwelijken). Ook worden wij, religieuze mensen, niet zelden belemmerd door subtielere vormen van onechtheid en hypocrisie. Veel van de dingen die we doen en zeggen, menen we niet eerlijk, maar we zeggen ze alleen omdat het goed klinkt. Soms zitten we vol met religieuze clichés en onoprechtheid. We doen de dingen niet om God te behagen of omdat we ze echt willen doen, maar omdat andere mensen ze van ons verwachten, of om anderen te behagen. War dacht je van cliché ’s zoals bijvoorbeeld: ‘De Heer zal je helpen, broer.’ Soms is dat niet meer dan een smoes, omdat je diep in je hart weet dat niet Jezus die broeder moet helpen, maar JIJ!
Al dat onechte religieuze gepraat en andere vormen van onwaarheid, zijn te vergelijken met loshangende kledingpanden, die maken dat we struikelen in het strijdgewoel of geen bewegingsvrijheid hebben. Het zit in de weg en hindert ons in het doen wat God van ons vraagt. Dat, zegt Paulus, moet als eerste uit ons leven weg om de geestelijke strijd effectief te kunnen strijden. Alle onwaarheid verhindert ons bovendien ook om de andere wapens te gebruiken. Allereerst moeten we dus de gordel van waarheid ombinden. We moeten geveins, kleine en grote leugens, hypocrisie, en religieuze cliché ’s afleggen, net als alle dingen die we wel zeggen, maar die we niet menen.
Vaak is de waarheid best pijnlijk. Toch moeten we beginnen andere mensen te laten zien wie we werkelijk zijn. Tot nu toe heb je je misschien verstopt, of een religieus masker op gehad. Maar nu word je geconfronteerd met de noodzaak van echtheid, eerlijkheid en transparant leven in de waarheid. Bind de gordel van de waarheid om, zodat de religieuze onechtheid en schijnheiligheid niet langer om je heen hangt en je in de weg zit om te doen wat God van je vraagt.

Heer Jezus, dank U wel dat U mij heeft vervuld met de Heilige Geest, die ook de Geest van de waarheid is. Heer, vergeef mij dat ik onecht ben geweest en niet in de waarheid leefde. Vandaag maak ik een nieuw begin en omgord mij met de waarheid, om transparant, eerlijk over mijn tekortkomingen en fouten te leven vanuit Uw genade. Amen!