Shop Doneer

De wapens van onze veldtocht

Leestijd: 2 min.

In Openbaring 12:7-9 lezen we dat de hemel de draak (satan) en zijn engelen heeft uitgestoten.

...verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen. (vers 12)

De duivel bevindt zich nu dus hier op aarde, en weet dat hij nog maar een korte tijd heeft om zijn verwoestende werk te verrichten. Mij is duidelijk geworden dat deze periode (of een gedeelte ervan) is gerelateerd aan de zeventigste week die Daniël beschreef (Daniël 9:21-24). Het betreft een specifieke, begrensde periode, en de duivel – die zeer bekend is met de Bijbelse profetieën – weet dat heel goed. Jezus zelf heeft gezegd dat die periode beperkt zal zijn (in Mattheüs 24:21-22 bijvoorbeeld). Hoewel de Bijbel het in theorie heeft over drieënhalf jaar, zullen er minstens een paar 'dagen' vanaf worden getrokken aan het einde. Daarna zal de duivel gebonden worden en gevangengezet in de bodemloze put.

De duivel wil niet dat wij ons hiervan bewust zijn, want zolang we onwetend zijn, zullen we niet doen waarvoor God ons heeft geroepen. Maar God heeft ons speciale geestelijke wapens gegeven, om satans bolwerken in de hemelse gewesten neer te halen.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan ​Christus. (2 Korinthe 10:4-5)

Met deze geestelijke wapens kunnen we elke hoogte neerhalen die zich verzet tegen God en Zijn Koninkrijk. De laatste hoogte die zich tegen God verzet, is satans eigen koninkrijk in de hemelse gewesten. God heeft ons de wapens toevertrouwd die ons in staat stellen die laatste hoogte te verslaan. Die wapens zijn het bloed van Jezus en het woord van ons getuigenis.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik neem dit op als een geestelijk wapen en gebruik het samen met mijn getuigenis: de belijdenis dat Jezus de ultieme overwinning heeft behaald en dat ik in Hem vergeving, redding, genezing en bevrijding heb ontvangen. Ik verklaar dat ik satan overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.