Shop Doneer

De ware identiteit

Leestijd: 1 min.
De reden dat Jezus op aarde kwam was - en is - om ons te verzoenen en verbinden met God de Vader. Als we deze openbaring van God niet zien, missen we volledig het doel van de verlossing. Als we de volheid van deze openbaring binnenstappen en in die rechtstreekse relatie komen met God als onze Vader, dan voorziet dit in een aantal zekerheden die heel veel mensen in onze samenleving moeten missen. De drie dingen die uit onze relatie met God voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/ veiligheid.
Gebrek aan identiteit is een serieus probleem voor miljoenen mensen in deze tijd. Een interessante aanwijzing hiervoor was het overweldigende succes van het boek en de tv-serie Roots. De essentie van dit verhaal is de zoektocht van een man die op zoek is naar zijn wortels, zijn afkomst, met als doel om een sterker gevoel van identiteit te krijgen. De hele mensheid is eigenlijk bezig met deze zelfde zoektocht. Mannen en vrouwen willen weten waar ze vandaan komen, wie hen voorgingen, hoe het begon, en wie ze zijn. De Bijbel en de psychologie zijn het erover eens dat mensen de vraag 'Wie ben ik?' eigenlijk niet kunnen beantwoorden als ze niet weten wie hun vader is.
Vandaag de dag zien we - mede als gevolg van vele echtscheidingen - een explosieve groei van gebroken of versplinterde van ouder-kind relaties. Het gevolg is een wijdverbreide identiteitscrisis. Het antwoord van het evangelie op deze crisis is om mannen en vrouwen in een directe, intieme relatie met God de Vader te brengen door Jezus Christus, de Zoon. Mensen die God echt als Vader kennen, hebben niet langer een identiteitsprobleem. Ze weten wie ze zijn - ze zijn kinderen van God. Hun Vader schiep het universum, hun Vader houdt van hen en hun Vader zorgt voor hen.

Dank U Jezus dat U mij hebt verlost. Ik proclameer dat ik weet wie ik ben omdat ik door Jezus een kind ben geworden van God de Vader. Dank U voor deze overweldigende waarheid. Ik proclameer dat ik een kind van God ben. Amen.