Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De weg omhoog leidt omlaag

Leestijd: 3 min.

Hoewel Christus het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, probeerde een andere persoon het gelijk zijn aan God wél te roven. Lucifer strekte zich uit naar boven, struikelde en viel. Jezus daalde af en werd verhoogd.

De bekende Amerikaanse evangelist en prediker D.L. Moody zei ooit: ,,Als jonge predikant dacht ik altijd dat God zijn gaven bewaarde op planken. De beste gaven lagen volgens mij op de hoogste planken en ik probeerde me ernaar uit te strekken. Later ontdekte ik echter dat de beste gaven op de laagste planken liggen en dat ik ervoor op mijn knieën moet.''

Hieruit leren we de volgende les: de weg naar boven leidt naar beneden. De weg naar het leven is de dood. Om hogerop te komen moet je jezelf klein maken: 'Niet ik, maar Christus...' Dat is de beslissing. God heeft die beslissing mogelijk gemaakt, maar je zult haar zelf moeten nemen. Om de praktische uitwerking van dit principe te begrijpen, gaan we even terug naar de verzen die aan dit geweldige gedeelte vooraf gingen:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3-4)

(Een andere Bijbelvertaling zegt hier: Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.)

Een paar dagen geleden stond in de dagelijkse overdenking dat bijna alle problemen die de Kerk vandaag teisteren - zowel collectief als individueel - te wijten zijn aan het feit dat we het kruis niet zijn werk in ons laten doen. Bovendien geloof ik dat de meeste problemen in de kerk - in het bijzonder in de bediening, zoals Paulus hier bijvoorbeeld spreekt over eigenbelang en eigendunk, terug te voeren zijn op één oorzaak: opstandigheid. Dat is de wortel van veel persoonlijke problemen, maar er is een 'wortel aan de wortel van opstandigheid': trots. Trots roept altijd andere problemen op. Wie de geschiedenis van trots in het universum nagaat, ziet dat dit probleem niet op aarde begon, maar in de hemel. De eerste zonde was de trots van Lucifer; die leidde tot zijn rebellie. Ieder die trots is, eindigt als een rebel. Dat is het eindresultaat, het product van zelfgerichtheid.

Geregeld ontmoet ik mensen die weglopen voor hun problemen. Soms zijn ze zelfs bereid rond de aarde te reizen om aan hun problemen te ontkomen. Maar de waarheid is dat je, waar je ook heengaat, het grootste probleem meeneemt: je 'ik'! De enige oplossing is het kruis. Het volgende Schriftgedeelte vat dit prachtig samen:

Aan hen (de heiligen) heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27, NBV)

Dat is het geheim, wanneer wordt dat een realiteit in je leven? Wanneer komt er ruimte voor Christus in u? Op het moment dat je van je 'ik' bevrijd wordt: ,,Niet ik, maar Christus.''

Gebed van de dag

Heer Jezus, dat is waar ik voor kies: niet ik, maar Christus! Leer mij dat geheim kennen; dat U in mij leeft en ik voortdurend kan leven vanuit dat levensmotto. Ik wil U alle ruimte geven in mijn leven, en elke wenk van trots met wortel en al uit mijn leven bannen. Ik wil met U en voor U leven, Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.