Shop Doneer

De weg tot de Vader

Leestijd: 1 min.
Er is geen andere weg tot de Vader dan door de gekruisigde Jezus Christus. Alleen door Hem kunnen wij bij God komen en alleen door één Geest kan een mens tot Gods troon naderen. De Heilige Geest werkt alleen via Jezus Christus. Als je via een andere ingang dan Jezus bij God probeert te komen, of door een andere Geest, dan krijg je geen toegang, maar betreed je het domein van satan. In plaats van het domein van het licht binnen te treden, bevind je jezelf dan in het domein van de duisternis.
Onthoud dat satan zichzelf voordoet als een engel van licht, en dat zijn dienaars zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid (zie 2 Korinthe 11:14,15). Ze gebruiken vaak mooie, zoete en liefdevolle woorden en lange kleurrijke zinnen, vaak zelfs bijbelteksten, om je in hun domein te lokken. Ze doen dit in vermomming, zodat ze lijken op engelen van licht. Maar als je niet via de gekruisigde Christus komt, en niet door de Heilige Geest van God, dan kom je mogelijk terecht in het occulte bovennatuurlijke gebied. Uit ervaring kan ik je zeggen dat het daar niet prettig is. Voordat ik Jezus leerde kennen, praktiseerde ik yoga. Op bepaalde momenten kwam ik zo in geestelijke sferen terecht, maar zelfs toen al beangstigde me dat enorm. Ik besloot toen dat dit eens was, maar nooit weer.
Enkele jaren later werd ik geconfronteerd met het evangelie en de kracht van de Heilige Geest. De grote barrière bleek toen die yoga te zijn waaraan ik had deelgenomen. Ik kon niet door die mentale blokkade heen breken. God moest een wonder van bevrijding doen. Ik wist niets van demonen, maar ik wilde zo graag bij Jezus komen. Ik kon Hem echter niet bereiken, totdat die yogademon zijn macht over mijn denken verloor. Je kunt erover theoretiseren, maar ik weet hoe het is. Betrokkenheid bij yoga is een van wel duizend verschillende manieren om misleid te worden door het domein van satan en erdoor gebonden te raken. Maar de Zoon zet je vrij, om door Hem en door de Geest de bovennatuurlijke realiteit, waar God is, binnen te komen.

Dank U Heer, dat ik bij U kan komen. Ik proclameer dat ik tot de Vader kom door de gekruisigde Christus en door de Heilige Geest van God. Door Jezus heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.