Shop Doneer

De wet werd volledig en compleet gegeven

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 92

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Johannes 1:17)

De wet werd volledig en compleet gegeven
Vorige week concludeerden we dat we volgens het Nieuwe Testament alleen verlossing ontvangen door geloof. Daarna resulteert het geloof dat verlossing brengt echter altijd in de juiste werken.
Deze conclusie leidt ons naar een volgende vraag: wat is het verband tussen geloof in Christus en de eisen van de wet?
Het antwoord van het Nieuwe Testament is duidelijk en afdoende. Als iemand eenmaal voor zijn behoud in Christus gelooft, dan berust zijn gerechtigheid niet langer op het houden van de wet van Mozes. Hierover heerst onder christenen veel verwarring. Daarom kijken we de komende drie dagen naar drie basisfeiten over de wet, die wij moeten herkennen.
Het eerste belangrijke feit is, dat de wet volledig, eens en voor altijd, door Mozes is gegeven: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17)
Let op de woorden: de wet is door Mozes gegeven. Niet ‘sommige wetten’ of ‘een deel van de wet’, maar de wet, de hele wet, compleet en volledig in één systeem, is gegeven door Mozes. Overal in de Schrift, tenzij anders aangegeven, betekenen de woorden de wet het volledige systeem van wetten dat door God via Mozes werd gegeven.
Een bevestiging hiervan staat in Romeinen 5:13-14: Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde​ in de wereld. ​Zonde​ wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van ​Adam​ tot ​Mozes​ toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde ​overtreding​ als ​Adam...
Let op de twee zinsneden die een duidelijk omschreven tijdvak aanduiden: totdat de wet… en: van Adam tot Mozes... Toen God Adam schiep, gaf Hij hem geen compleet systeem van wetten, maar één enkel, negatief gebod: ...van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten...
Toen Adam dit gebod overtrad, kwam de zonde het menselijk geslacht binnen, bij Adam en sindsdien bij al zijn nakomelingen. Het bewijs hiervan is de dood.
Voor de dagen van Mozes en de gebeurtenissen die in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium beschreven zijn, is er geen goddelijk wetssysteem aan het menselijk geslacht gegeven. Verder is er daarna nooit meer iets aan dit wetssysteem toegevoegd. Dit wordt duidelijk gemaakt door de woorden van Mozes in Deuteronomium 4:1-2:
Nu dan, Israël! Luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen; opdat u leeft en u het land dat de HEERE, de God van uw vaderen, u geeft, binnenkomt en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen; opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.
Het wetssysteem dat door God via Mozes aan Israël werd gegeven, was volledig en definitief. Daarna mocht er nooit meer iets aan toegevoegd worden en nooit mocht er iets aan afgedaan of eruit weggelaten worden.

Here God en Vader, dank U wel dat U Uw volmaakte wet in mijn hart heeft geschreven, doordat Uw Zoon, de volmaakte vervuller van de Wet, door Uw Geest in mijn hart is komen wonen. Wat ben ik U intens dankbaar voor die rijkdom! Amen.