Shop Doneer

De wijsheid haat het kwade

Leestijd: 2 min.

Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. (Spreuken 8:12-13)

Soms komt de wijsheid in de Bijbel naar ons toe als een persoon, en spreekt ze ons toe op een heel persoonlijke toon. De wijsheid stelt ons voor een keuze. De wijsheid laat ons de beide verschillende wegen zien – de weg van het leven en de weg van de dood.

De wijsheid waarschuwt ons dat, als we op de weg van het leven willen wandelen, wij het kwade moeten haten. Er is geen enkele ruimte voor compromis of het gooien op een ‘akkoordje’…

Zij die op de weg van het leven willen wandelen, kunnen zich op geen enkele manier permitteren in te gaan op de gedachten van het kwaad. We moeten ieder waken over ons eigen leven, over ons eigen gedrag. We moeten onszelf beschermen tegen die dingen die de wijsheid haat…

De wijsheid haat hoogmoed en trots. Deze geraffineerde dingen kunnen in ons leven de kop opsteken terwijl we ons er nauwelijks van bewust zijn.

De verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen – dit zijn zaken die de wijsheid haat, en als wij op de weg van het leven willen wandelen, dan moeten we haten wat door de wijsheid wordt gehaat. Samen met de Heer moeten we partij kiezen tegen zonde en ongerechtigheid, rebellie en bedrog. Deze dingen moeten we uit ons hart verwijderen, en ruimte maken voor wijsheid – wijsheid met schranderheid, met kennis en bedachtzaamheid.

Laten we voortdurend bedenken dat al de raad van de wijsheid, alle onderricht, en zelfs de vermaning van de wijsheid, ons bestwil op het oog heeft.


Gebed van de dag

Heer, met heel mijn ziel geef ik me over aan de leiding van Uw wijsheid. Maak dat ik altijd – in elke situatie van mijn leven of in elke omstandigheid waar ik doorheen ga – de stem van Uw wijsheid versta en haar van harte navolg. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Bid dat de Kerk en onze werkers sterk zijn en hoop geven aan mensen, die de moed hebben opgegeven als gevolg van het lijden van de 10 jaar durende burgeroorlog en de sancties. Sommige mensen moeten elk dag uren wachten op brood, dus hun wanhoop is heel begrijpelijk.
  • Bid dat zij die DPM vertegenwoordigen, bemoediging brengen en Dereks onderwijs delen wanneer en waar ze kunnen.