sluit
Shop Doneer

De woorden die we uitspreken

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Laten we onze belijdenis vasthouden
Een ander woord voor belijdenis is getuigenis. In Openbaring 12:11 staat:
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
We zagen al eerder dat we satan overwinnen door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. Getuigen is heel eenvoudig - het uitspreken van woorden die overeenkomen met de Bijbel. Dit getuigenis redt ons; het is onze bescherming.
Jezus wordt 'de hogepriester van onze belijdenis' genoemd (Hebreeën 3:1). Letterlijk betekenis 'belijdenis': 'hetzelfde zeggen als...' Voor ons die geloven in de Bijbel en in Jezus Christus, betekent belijdenis dus dat we met onze mond hetzelfde zeggen als Gods Woord. We zorgen ervoor dat onze woorden overeenstemmen met Gods woorden. Jezus kan ons alleen vertegenwoordigen als we de juiste belijdenis uitspreken. Of we dit nu 'getuigen' noemen of 'belijden', het is onmisbaar om redding van God te ontvangen.
Jezus zei:
Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Matteüs 12:37)
We bepalen onze bestemming door de woorden die we uitspreken. Jakobus schreef dat de tong is als het roer van een schip; hoewel het maar een heel klein onderdeeltje is van een schip, bepaalt het precies de koers ervan, en daarmee dus de bestemming (zie Jakobus 3:4). Zo bepalen we ook de koers van ons leven door het gebruik van onze tong. We kunnen het juiste zeggen en de woorden van onze mond laten overeenstemmen met het Woord van God, of we kunnen het verkeerde zeggen en ervoor zorgen dat ons leven uit koers raakt. We komen òf veilig in de haven aan, òf we eindigen in een schipbreuk, of op een heel andere plaats. Het hangt ervan af hoe we onze tong gebruiken.

Dank U Jezus, dat U de hogepriester van onze belijdenis bent. Ik proclameer dat ik de duivel overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. Ik zal mijn belijdenis vasthouden. Amen.