Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De zegen van Abraham voor jou en mij

Leestijd: 2 min.
De komende dagen zullen we kijken naar het vijfde aspect van de omwisseling aan het kruis: we gaan van vloek naar zegen. Dit wordt expliciet genoemd in Galaten 3:13-14: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
Hier zien we de omwisseling: iedere vloek die op ons had moeten komen, kwam in plaats daarvan op Jezus, zodat alle zegeningen die Hem toekwamen, voor ons beschikbaar werden. In feite werd Jezus tot een vloek gemaakt in onze plaats, zodat wij de 'zegen van Abraham' konden ontvangen. Op welke manieren was Abraham gezegend? Genesis 24:1 geeft ons het antwoord: Abraham nu was oud en hoogbejaard en de Here had Abraham in alles gezegend. De zegen van Abraham - die door Christus tot de heidenen (de niet-Joden, ons dus) is gekomen, omvat dus alle gebieden van ons leven, en die zegen kwam voor ons beschikbaar door geloof in de omwisseling die plaatsvond toen Jezus voor ons een vloek werd aan het kruis.
Om de eigenschappen van vloeken en zegeningen te kunnen analyseren, moeten we terug naar het begin van dit hoofdstuk uit Galaten, het Bijbelboek waarin onderstaand 'sleutelvers' staat: O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? (Gal. 3:1)
Enkele verzen later herinnert Paulus de Galaten aan Hem die de Geest schenkt en krachten onder u werkt (vers 5). Vandaag zouden we deze mensen waarschijnlijk 'charismatische' of 'Geestvervulde' christenen noemen. Toch zei Paulus hier dat ze 'betoverd' waren. Hoe verbazingwekkend! Waarom zei hij dat? Omdat ze het zicht op het kruis verloren waren. "Jezus Christus was u toch duidelijk als gekruisigd voor de ogen geschilderd!" zegt Paulus.
Het is zo belangrijk dat we nooit het zicht op Jezus' volbrachte werkt aan het kruis verliezen, maar dit altijd centraal houden in ons hele leven. Uit dit gedeelte uit Paulus' Galatenbrief leren we zelfs dat het de bovennatuurlijke misleiding door toverij weghoudt. Hier zullen we de komende dagen dieper op ingaan.


Heer Jezus, dank U dat ik in Christus deel mag hebben aan de zegen van Abraham. Ik wil graag leven vanuit de bovennatuurlijke kracht van Uw Geest; help mij om Uw offer aan het kruis altijd voor ogen te houden. Dank U voor het kruis, waarin alle voorziening en bovennatuurlijke kracht ligt die ik ooit nodig zal hebben. Amen.