Shop Doneer

De zegen van discipline

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 67

De zegen van discipline
Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U leert uit Uw wet. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. (Psalm 94:12-13)God is allerbelangrijkste deskundige op onderwijsgebied. Ik ben een aantal jaren rector van een opleidingsinstituut geweest. In die tijd heb ik, al studerend in de Bijbel, geleerd hoe belangrijk de discipline en psychologie van God zijn op het gebied van onderwijs.De woorden van de psalmist reiken een sterk basisprincipe aan: zonder discipline bestaat er geen werkelijk onderwijs. Dit is één van de belangrijkste problemen die in veel aspecten van ons moderne onderwijssysteem spelen; men heeft de discipline losgelaten, en daarmee in feite ook het onderwijs zelf.Ik weet uit eigen ervaring dat een leraar die geen discipline kan uitoefenen, ook niet op een goede manier les kan geven. God is veel verstandiger: Hij probeert nooit iemand te onderwijzen die Zijn discipline afwijst. ‘Welzalig de man die U bestraft ’en ‘die U leert’.Dan volgt er een heerlijke, wonderbare belofte voor de man die zich onder Gods discipline stelt en Zijn onderwijs accepteert: ‘U geeft hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt’. God bereidt een tijd van veroordeling en vergelding van de goddeloze voor. Hij graaft een kuil voor de goddeloze. Hij belooft aan de man die Zijn discipline en Zijn onderwijs aanneemt, dat Hij hem voor de dagen van onheil en van vergelding aan de goddeloze zal bewaren en hem rust zal geven. Het is zeer zeker lonend om Gods discipline te aanvaarden en van Hem te leren.

Heer, met een bekend oud lied zeg ik: ,,Leer mij Uw weg, o Heer. Leer mij Uw weg! In voor- of tegenspoed, altijd zal ik U volgen en mij gehoorzaam schikken naar Uw discpline! Amen’’.