Shop Doneer

De zonde heerst niet langer

Leestijd: 3 min.

Het volgende onderdeel van het 'Romeinen-recept' is de praktische toepassing. Deze vinden we in Romeinen 6:11-13. Ten eerste: reken jezelf als dood voor de ​zonde (vers 11). In de Bijbel staat dat we dood zijn – geloof dat ook! Paulus schreef:

Ik ben met ​Christus​ gekruisigd; en niet meer ik leef, maar ​Christus​ leeft in mij... (Galaten 2:20).

Paulus beschouwde de kruisiging en dood van Christus als die van hemzelf. Hij dacht op die manier, sprak op die manier en leefde vanuit die waarheid. Wij moeten hetzelfde doen.

De tweede en derde stap zijn 'negatieve' aanmoedigingen:

2. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam (vers 12)
3. ...stel je leden niet ter beschikking aan de zonde (vers 13).

Voorheen konden we niets doen tegen onze natuurlijke neiging om te zondigen, maar nu hebben we een keuze. In ons regeert een kracht die groter is dan de zonde. We zijn bevrijd en gerechtvaardigd. Maar we moeten wel onze wil inschakelen. Als de verleiding komt, moeten we resoluut weigeren ons lichaam ter beschikking te stellen aan de zonde. Weiger om je naar satan toe te keren, en zeg tegen hem: 'Ik hoor bij Jezus!'

Stap vier is positief:

...stel uzelf ter beschikking aan God (vers 13).

We kunnen niet neutraal en onafhankelijk blijven en toch vrij blijven van de zonde. We moeten ervoor kiezen om God te dienen in plaats van satan, en onszelf ter beschikking stellen als een offer aan God. We geven Hem alles wat we zijn en hebben – en houden niets voor onszelf. Vervolgens zegt Paulus:

...stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn (vers 13).

Wijd ieder deel van je lichaam toe aan God, zodat Hij het kan gebruiken zoals Hij het wil, voor Zijn glorie. Het resultaat is dat de zonde niet langer je 'heerser' zal zijn (zie vers 14). We zijn bevrijd van schaamte, vernedering, kwelling – al het kwade dat de zonde brengt. Als we het Romeinen-recept volgen – onze identificatie met Christus' dood, begrafenis en opstanding toepassen – dan groeien we steeds meer in vrijheid in Hem.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat door mijn identificatie met Jezus ik bevrijd zal worden van de zonde, want Jezus werd met mijn zonde tot zonde gemaakt, opdat ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.