Shop Doneer

De zonde heerst niet langer

Leestijd: 1 min.
Het volgende onderdeel van het 'Romeinen-recept' is de praktische toepassing. Deze vinden we in Romeinen 6:11-13.
Ten eerste: beschouw jezelf als gestorven (vers 11). In de Bijbel staat dat we dood zijn - geloof dat ook! Paulus schreef:Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20).Paulus beschouwde de kruisiging en dood van Christus als die van hemzelf. Hij dacht op die manier, sprak op die manier, en leefde vanuit die waarheid. Wij moeten hetzelfde doen.
De tweede en derde stap zijn 'negatieve' aanmoedigingen: 1. Laat de zonde niet regeren in je sterfelijk lichaam (vers 12) en 2. Stel je leden niet ter beschikking van de zonde (vers 13). Voorheen konden we niets doen tegen onze natuurlijke neiging om te zondigen, maar nu hebben we een keuze. In ons regeert een kracht die groter is dan de zonde. We zijn bevrijd, gerechtvaardigd. Maar we moeten wel onze wil inschakelen. Als de verleiding komt, moeten we resoluut weigeren ons lichaam ter beschikking te stellen van de zonde. Weiger om je naar satan toe te keren, en zeg tegen hem: ,,Ik hoor bij Jezus!"
Stap vier is positief: Stel jezelf ter beschikking aan God (vers 13). We kunnen niet neutraal en onafhankelijk blijven en toch vrij blijven van de zonde. We moeten ervoor kiezen om God te dienen in plaats van satan, en onszelf ter beschikking stellen als een offer aan God. We geven Hem alles wat we zijn en alles wat we hebben - en houden niets voor onszelf. Vervolgens zei Paulus:Laat je leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.Wijd ieder deel van je lichaam toe aan God, zodat Hij het kan gebruiken zoals Hij het wil, voor zijn glorie.
Het resultaat is dat de zonde niet langer je heerser zal zijn (vers 14). We zijn bevrijd van schaamte, vernedering, kwelling - al het kwade dat de zonde brengt. Als we het Romeinen-recept volgen - onze identificatie met Christus' dood, begrafenis en opstanding toepassen - dan groeien we steeds meer in vrijheid in Hem.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat door mijn identificatie met Jezus ik bevrijd zal worden van de zonde, want Jezus werd met mijn zonde tot zonde gemaakt, opdat ik met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden. Amen.