sluit
Shop Doneer

Definitie van geloof

Leestijd: 2 min.

Het elfde hoofdstuk van Hebreeën gaat helemaal over het thema geloof. Het eerste vers geeft ons een definitie van geloof zoals de term in de Bijbel wordt gebruikt. "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet."(vers 1)

Dit vers vertelt ons twee belangrijke dingen over geloof. Allereerst, dat geloof de vaste grond is van de dingen die men hoopt. Andere vertalingen gebruiken het woord zekerheid of substantie. Geloof is zo reëel en zo echt, dat het een substantie genoemd wordt. Het Griekse woord is hupostatis en betekent letterlijk 'datgene wat de basis verschaft voor' iets anders. Hetzelfde woord hupostatis zien we opnieuw in Hebreeën 1:3, waar ons wordt verteld dat Jezus de afdruk is van het wezen van de Vader (NBG).

Het woord dat hier vertaald wordt met het wezen is hupostatis. Hiermee wordt bedoeld dat God de Vader de eeuwige, onzichtbare, onderliggende realiteit is, waarvan Jezus Christus, de Zoon, de zichtbare afdruk is. Toegepast op Hebreeën 11:1, mogen we dus zeggen dat geloof de 'onderliggende realiteit' is van de dingen die men hoopt. Geloof is reëel, geloof is een sub­stantie. Ten tweede is geloof het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het cruciale punt in beide onderdelen van dit eerste vers is, dat geloof altijd gaat over dingen die we niet kunnen zien. Geloof heeft te maken met het onzichtbare. Twee verzen verder, in Hebreeën 11:3, legt de schrijver opnieuw de nadruk op de relatie van geloof en het onzicht­bare. "Door het geloof zien wij in, dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is." De schrijver wijst hier op een contrast tussen het 'zichtbare' en het 'onzichtbare'. Onze zintuigen brengen ons in contact met de zichtbare wereld (de dingen 'die men ziet'). Maar geloof neemt ons mee achter het zichtbare naar het onzichtbare - naar de onderliggende realiteit waardoor het hele universum tot stand is gebracht, namelijk het Woord van God. Geloof heeft dus te maken met twee eeuwige, onzichtbare realiteiten: God zelf en Zijn Woord. De Bijbel is dan ook altijd uitsluitend gericht op deze twee werkelijkheden: God en Zijn Woord. In gewone spreek­taal gebruiken we het woord geloof natuurlijk ook in ander verband. We hebben het bijvoorbeeld over 'geloven wat er in de krant staat' of 'geloof hebben in een medicijn', of in de een of andere politieke leider. Maar op die manier wordt het woord 'geloof' niet gebruikt in de Bijbel. In de Bijbel heeft geloof uitsluitend en alleen betrekking op twee realiteiten die we niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien: allereerst op God, en ten tweede op Gods Woord.

Vader, wilt U mij leren om niet te kijken naar het zichtbare, maar door geloof te zien op de werkelijkheid , die de basis is van al het zichtbare, namelijk U zelf en Uw Woord. Dank U wel, dat ik mag leven vanuit die waarheid en niet beperkt ben tot de zichtbare dingen. Wilt U mij vandaag door de leiding van Uw Heilige Geest bewust maken van Uw werkelijkheid achter de zichtbare dingen.