Shop Doneer

Delen in Gods hoogheid

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 88

Delen in Gods hoogheid
Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin: een blijde moeder van kinderen. (Psalm 113:5-9)Twee van de aspecten van Gods wezen lijken tegengesteld aan elkaar, en toch gaan ze zo prachtig samen in Hem.Het ene aspect is Zijn verheven majesteit: Hij woont zeer hoog, ver boven de aarde.Het andere aspect is Zijn tedere erbarming en zorg voor de arme en behoeftige mens. Dezelfde God Die hoog verheven op Zijn troon zit, richt de geringe op uit het stof. Hij tilt de arme op uit het vuil. Hij doet hem zitten bij edelen.En Hij zorgt ook voor de onvruchtbare. Hij doet haar wonen in haar gezin als een blijde moeder van kinderen.We denken zo vaak aan God als aan een strenge en ontzagwekkende persoonlijkheid. En dat is waar, zo is Hij, maar er is ook een andere kant aan Zijn karakter: Hij is heel teder en buigt Zich vol medeleven en erbarming naar ons toe. Hij buigt Zich toe naar de meest geringe en onaanzienlijke mensen. Hij wil hen graag verhogen tot een positie naast Zichzelf.Verlies dus nooit de moed als jij je arm of onbetekenend voelt, of als er een grote nood is in je leven. Denk aan Gods tedere barmhartigheid en Zijn medeleven.
Hemelse Vader, dank U dat U mij ook in dit opzicht steeds meer op U wilt doen lijken en me wilt helpen om oog te hebben voor de armen, wezen en weduwen van deze tijd: de zieken en hulpbehoevende mensen, alleenstaande moeders, eenzame ouderen en iedereen die hulp en bemoediging nodig heeft. In Uw naam Heer. Amen.