sluit
Shop Doneer

Die heerlijke spiegel van Gods Woord

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we hoe Paulus ons aanmoedigt om meer bezig te zijn met het eeuwige dan met het tijdelijke: Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, werkt in ons uit een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2 Korinthiërs 4:17-18)

Een klein stukje verderop, in het volgende hoofdstuk, zegt Paulus: want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing (2 Korinthiërs 5:7). Met andere woorden, we worden niet in de eerste plaats beïnvloed door de tijdelijke dingen van deze wereld, die we ervaren via onze zintuigen, maar we wandelen in geloof. We worden gestuurd, geleid, geregeerd en gemotiveerd door de dingen van de onzienlijke wereld, die altijd zullen blijven bestaan.

In 2 Korinthiërs 3:18 geeft Paulus een andere, heel belangrijke openbaring die hiermee samenhangt: het eeuwige wordt aan ons geopenbaard in de spiegel van Gods Woord. In het Nieuwe Testament wordt het Woord van God vaak vergeleken met een spiegel. In die spiegel zien we niet ons natuurlijke lichaam, niet onze uiterlijke verschijning, maar we zien daarin het onzienlijke; onze geestelijke natuur en de dingen van de geestelijke wereld.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Korinthiërs 3:18)

Ook hier vinden we hetzelfde principe. Alleen wanneer we in de spiegel van Gods Woord kijken, en zien op het eeuwige en op de heerlijkheid die God voor ons heeft weggelegd, dan werkt de Heilige Geest in ons en zullen we veranderen naar het beeld van Gods heerlijkheid. Maar als we ons oog afwenden van het eeuwige, dan kan de Heilige Geest niet langer zijn veranderende werk in ons doen. Jezus is Heer, zowel van het eeuwige als van het tijdelijke, en op beide gebieden zal Hij ons zegenen. Maar alleen als we de juiste prioriteiten stellen. Als we de verkeerde dingen voorrang geven, dan missen we de zegen van de Heer en kan de Geest van God niet in ons werken. Maak er een punt van, om terwijl je leeft in het tijdelijke, altijd je oog gericht te houden op het eeuwige, dan zal de Geest van God in je blijven werken en Gods heerlijkheid zal in je leven zichtbaar zijn!

Vader, ik wil kijken in die spiegel van Uw Woord. Daarin zie ik de eeuwige waarheid, die ik met mijn natuurlijke zintuigen niet kan waarnemen. Terwijl ik dat doe werkt Uw Geest in mij door en verander ik steeds meer naar het beeld van Uw Zoon. Dank U dat ik Uw heerlijkheid in die spiegel mag zien.

Gebed van de dag

Vader, ik wil kijken in die spiegel van Uw Woord. Daarin zie ik de eeuwige waarheid, die ik met mijn natuurlijke zintuigen niet kan waarnemen. Terwijl ik dat doe werkt Uw Geest in mij door en verander ik steeds meer naar het beeld van Uw Zoon. Dank U dat ik Uw heerlijkheid in die spiegel mag zien. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MYANMAR

Bid om Gods bescherming en wijsheid voor het team in dit Boeddhistische land, en om financiën voor het werk van DPM hier.